Rapport PwC verschenen over kansen F-35 voor Nederland

Rapport PwC verschenen over kansen F-35 voor Nederland

Economische effecten F-35 aanzienlijk voor Woensdrecht

Vorig jaar werd bekend dat Nederland het motorenonderhoud van de F-35 in de Europese regio kan gaan uitvoeren. Deze motorenonderhoudsfaciliteit vergt een investering. Naast Defensie overwegen Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant daarvan een deel voor hun rekening te nemen. Die investering moet worden terugverdiend. Om een goed beeld te krijgen van de economische kansen, hebben het ministerie en de provincie een onderzoek laten uitvoeren door PricewaterhouseCoopers (PwC) naar de bredere economische effecten van de F-35. Dit lijvige rapport is enkele dagen geleden openbaar gemaakt.

Totale waarde F-35 instandhoudingsactiviteiten: € 13,1 miljard en 1610 voltijds banen

Het onderzoek maakt duidelijk dat de instandhouding van de F-35 goede kansen biedt op een aanzienlijke omzet de komende decennia. Het grootste potentieel voor Nederland zit in het motoronderhoud en (motor)componentenonderhoud. In totaal gaat het volgens PWC tot 2050 om ongeveer € 13,1 miljard aan directe en indirecte omzet. Hiermee zijn ongeveer 1.610 voltijds arbeidsplaatsen gemoeid. Deze komen grotendeels terecht in de regio Zuid-Nederland, waarbij het militaire cluster rondom het Logistiek Centrum Woensdrecht het grootste deel voor haar rekening neemt. Burgemeester Adriaansen van gemeente Woensdrecht reageert hier als volgt op: “De economische effecten zijn aanzienlijk voor Brabant, met daarbij ook nog eens een sterke concentratie in Woensdrecht. Het gebied rondom de vliegbasis en Aviolanda zal zich de komende tijd meer en meer ontwikkelen tot het brandpunt van aerospace maintenance in de Zuidwestelijke Delta. Daar zijn we als gemeente trots op!”

Wisselwerking met andere sectoren veelbelovend

Naast de directe kansen kunnen er aanzienlijke spin-offs in de luchtvaart en defensiesector worden behaald en spillover effecten in de automobiel-, energie- en maritieme sector en in de procesindustrie en machinebouw. De omvang hiervan is moeilijk in te schatten, maar ook hier gaat het om miljarden euro’s.

Wilt u meer lezen? Bijvoorbeeld over de concurrentiepositie van Nederland en de stappen die genomen moeten worden om het beschreven potentieel te verzilveren?
Hier kunt u het hele rapport downloaden.

f35

 

Share this via