teller

In dit nieuwsbericht blikken we terug op de belangrijkste gebeurtenissen uit 2012 en delen wij onze ambities voor 2013 met u:

■   Algemeen

Nieuwe gezichten

In 2012 zijn er een aantal nieuwe mensen betrokken geraakt bij Aviolanda Woensdrecht: Peter Ort heeft afscheid genomen van vliegbasis Woensdrecht en Eric Schevenhoven is nu de nieuwe commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht. Bij de World Class Aviation Academy is Wim Blinkhof aangesteld als operationeel directeur. Bij het Business Park Aviolanda is Pascal Dokman professioneel parkmanagement aan het opzetten en bij de gemeente Woensdrecht heeft Sven Willemsen het projectleiderschap overgenomen van Ron Weber.

Exposure
In 2012 is er flink ingezet op het genereren van bekendheid en het bewerkstelligen van relaties.

  • Lokaal (Europa Kijkdagen, Girlsday, informatieavonden Essen en Roosendaal, sponsoring Grote Prijs Adrie van der Poel Hoogerheide, Maintenance Valley Congres tijdens de Seppe Air Show)
  • Nationaal (MRO Europe 2012 in Amsterdam)
  • Internationaal (Fidae beurs in Santiago Chili, Paris Air Show Le Bourget in Frankrijk, Farnborough International Airshow in Engeland).

In 2013 zal ook deelgenomen worden aan diverse beurzen en bijeenkomsten. De eerst volgende gelegenheid om kennis te maken is op 31 januari 2013. Dan spreekt Rob Sturm op het congres Brabant Vastgoed in Eindhoven over de mogelijkheden die Business Park Aviolanda biedt. Ook zal het Business Park Aviolanda in juni op de Paris Air Show staan.

Aan communicatie is verder vorm gegeven door het maken van een tweetaligeregiobrochure, een nieuwepublieksfolder, eenvernieuwde bedrijfsfilmvan het Business Park Aviolanda en een grondige update van deze website.

Bezoek
De World Class Aviation Academy en het Business Park Aviolanda hebben dit jaar diverse interessante bezoekers mogen ontvangen: een delegatie uit Jamaica met onder andere de minister van Industrie en handel, Indonesische officieren en onlangs de ambassadeur van Kazachstan, mevrouw Murzamadiyeva.

■   People

Het opleidingscentrum in Hoogerheide heeft in 2012 aan diverse bestaande klanten trainingen gegeven: de Chileense Luchtmacht, Fokker Aircraft Services, Fokker Elmo en het Logistiek Centrum Woensdrecht.

Ook zijn er nieuwe klanten aangetrokken waar cursussen aan gegeven zijn: Dutch Aero Services, Fokker Landing Gear en Dubai Air Wing.

Nieuw in lesmateriaal zijn twee F-16 rompen en vleugels in de hangar die gebruikt zullen gaan worden om plaatwerktrainingen mee te geven.

Wilt u zelf een keer bij de Aviation Training Group binnen kijken? Op zaterdag 26 januari wordt van 10.00-15.00 uur een open dag gehouden. Iedereen is dan van harte welkom bij het opleidingscentrum, gevestigd aan de Aviolandalaan 35 te Hoogerheide!
■   Planet

In 2012 is de laatste hand gelegd aan het groene project ‘Kooisloot fase 1’in Hoogerheide. Een deel van het gebied rondom deze waterloop is aantrekkelijker gemaakt voor onder andere amfibieën, vogels en vleermuizen.
Verder zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd over de inrichting van het gebied ‘Het Eiland’ in Huijbergen. De gemeente Woensdrecht, Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta onderzoeken hoe dit gebied kan worden ingericht als een belangrijke verbindingszone tussen twee natuurgebieden. In 2013 zal hierover meer duidelijkheid komen.

Tot slot is in 2012 hard gewerkt aan het manifest duurzaamheid. Het manifest is bedoeld om de gestelde duurzaamheidsambities naar concreet meetbare doelstellingen te vertalen. Dit jaar zal het manifest vastgesteld en ondertekend worden.
■   Profit

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het Business Park Aviolanda. Zo is er professioneel parkmanagement opgezet en is er veel gerichte acquisitie gevoerd. Er is een goede verwachting dat hierdoor in 2013 één of meerdere succesvolle bedrijfsvestigingen op Aviolanda worden gerealiseerd.
Ook op het gebied van kennis en innovatie is veel gebeurd. Het internationale project voor onbemande vliegtuigen met maritieme toepassingen (3i genaamd) is van start gegaan. Twaalf organisaties uit Nederland, Frankrijk en Groot-Britannie werken nu samen op het Business Park in Hoogerheide om in 2013 tot een prototype te komen voor deze toepassing.

Op vliegbasis Woensdrecht was in 2012 ook veel activiteit met de nieuwbouw voor avionica en het logistiek complex. Het kantoorpersoneel heeft al zijn intrek genomen in het logistiek complex, het magazijn moet in 2015 ingericht zijn. In februari 2013 wordt het nieuwe avionicagebouw in gebruik genomen. Fabrikant Elbit Systems of America zal dan van Rhenen naar Woensdrecht verhuizen en hier haar intrek nemen. Natuurlijk is 2012 ook het jaar waarin gestart is met een defensiebrede reorganisatie. Medio 2013 zal ook bij het Logistiek Centrum Woensdrecht worden aangevangen met de inrichting van een nieuwe organisatie, waarvan de transitie om hiertoe te komen tot 2016 duurt.
Indien het huidige kabinet Rutte2 dit jaar een positief besluit neemt over de aanschaf van een nieuw gevechtsvliegtuig als vervanger van de F16, dan zal dit een zeer belangrijke impuls zijn voor behoud én groei van de werkgelegenheid rond Aviolanda in Woensdrecht en West-Brabant.

Kortom, ondanks de huidige economische situatie waarin we verkeren belooft 2013 een zeer boeiend jaar voor Aviolanda Woensdrecht te worden met meerdere mooie vooruitzichten!

Share this via