4Repair tekent intentieverklaring voor huur bedrijfsruimte op Business Park Aviolanda

4Repair tekent intentieverklaring voor huur bedrijfsruimte op Business Park Aviolanda

4Repair betrekt een deel van een nog te bouwen bedrijfsverzamelgebouw op Business Park Aviolanda. De Directie van het reparatiebedrijf tekende 11 november jl. hiervoor een intentieverklaring. 4Repair huurt de bedrijfsruimte voor structurele reparaties en modificaties van metalen en composieten vliegtuigonderdelen.

‘We zitten met deze nieuwe huisvesting dichtbij onze opdrachtgevers en we verwachten veel van de toekomstige samenwerking met andere luchtvaart gerelateerde bedrijven’, aldus Perry Clarijs van 4Repair. ‘Business Park Aviolanda is voor ons een soort marktplaats voor innovatieve bedrijven die actief zijn op het gebied van onderhoud en reparatie van vliegtuigen.’ Op Business Park Aviolanda kunnen bedrijven gebruik maken van de kennis en expertise van aanwezige opleidingsinstituten en samenwerken met andere aanwezige luchtvaartgebonden bedrijven. Deze bedrijven hebben bovendien toegang tot de start- en landingsbaan van de nabij gelegen militaire vliegbasis.

Met de verhuur en verkoop van grond en gebouwen biedt Business Park Aviolanda groeimogelijkheden aan luchtvaartgebonden ondernemingen. Rob Sturm van Business Park Aviolanda: ‘De komst van 4Repair op ons bedrijventerrein is een waardevolle toevoeging voor het one-stop-shop vliegtuigonderhoud concept dat Business Park Aviolanda hanteert.’ Het bedrijventerrein is op dit moment in gesprek met diverse partijen over de verhuur van de overige beschikbare bedrijfsruimten.

Een definitief besluit over de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw wordt begin 2014 genomen. De realisatie van de bedrijfshal is door de ondertekening van 4Repair en de interesse uit de markt een stap dichterbij gekomen. Business Park Aviolanda gebruikt de komende maanden om de definitieve plaats van het pand te bepalen. Idealiter zal 4Repair eind zomer 2014 de bedrijfsunit kunnen betrekken.

Share this via