Advies voor WCAA: creëer een ‘home away from home’

Advies voor WCAA: creëer een ‘home away from home’

‘Youngsters’ denken mee over campus van de World Class Aviation Academy (WCAA)

“Home away from home”, dat is volgens Andrei Niga (Roemeense student) het ultieme doel voor de campus van de World Class Aviation Academy (WCAA). Andrei wil dit gevoel creëren door een goede bereikbaarheid met internet, entertainment op de campus, bijvoorbeeld een bioscoop, comfortabele werkruimtes en sportfaciliteiten. Ook een multiculturele supermarkt en restaurant staan volgens de student op het wensenlijstje van de student van vandaag.

Campus voor World Class Aviation Academy
Een aantal Roemeense en Nederlandse studenten hebben op maandag en dinsdag 8 en 9 februari 2010 meegedacht over de campus van de World Class Aviation Academy (WCAA). De WCAA wordt komend voorjaar geopend in Woensdrecht en is onderdeel van Aviolanda Woensdrecht: de duurzame gebiedsontwikkeling rondom de vliegbasis in Woensdrecht. Het is de ambitie van de opleiding om op termijn een campus in het gebied rondom Woensdrecht te openen. Op de campus kunnen zowel Nederlandse als internationale studenten zich vestigen tijdens hun studietijd. De belangrijkste uitdaging voor de campus is: hoe richten we de campus zo in dat alle nationaliteiten zich er thuis kunnen voelen?

Youngsters in the driver’s seat
De beide dagen zijn onderdeel van ‘Youngsters in the driver’s seat’; een project van de provincie Noord-Brabant waarbij in totaal 200 jongeren van verschillende nationaliteiten en opleidingsniveaus invulling geven aan duurzame oplossingen voor verschillende cases in Brabant. De provincie Noord-Brabant geeft met het project jongeren de kans om ervaring op te doen in de praktijk. De WCAA, specifiek de inrichting van de campus, was één van de cases.

Alle oplossingen zijn winst
De studenten waren gedurende twee volle dagen onderzoeksjournalist en duurzaamheidsadviseur. Zij ondervroegen betrokken partijen van de WCAA, vormden zich een mening en kwamen met creatieve ideeën voor de campus. Martijn Koobs (provincie Noord-Brabant): “We willen graag dat studenten echt iets gaan doen, gaan meedenken. We kijken dan ook niet naar de resultaten, maar volgen vooral het proces. Daar gaat het nu om. Alles wat eruit komt aan oplossingen is winst voor ons.” De resultaten zijn aan het einde gepresenteerd aan de betrokken bestuurders: Peter Huis in ‘t Veld (directeur WCAA) en Lex Besselink (directeur World Class Maintenance).

Triple P
Op basis van de Mutual Gains Approach (MGA-aanpak) moesten de youngsters ideeën bedenken die ten goede komen aan de drie p’s van duurzaamheid: people, planet en profit. En dat ging goed. Alle studenten hadden goed nagedacht over de verschillende aspecten van duurzaamheid. Zo waren er vele oplossingen waarbij zonne-energie, windenergie, gerecycled water, duurzame materialen en zelfs isolatiemateriaal gemaakt uit krantenpapier ingezet werd. Ook op de menselijke aspecten (people) is goed gelet; de studenten waren het erover eens dat de campus een verbinding moest krijgen met de huidige inwoners van de gemeente Woensdrecht. Faciliteiten zouden bijvoorbeeld ook voor hen toegankelijk gemaakt moeten worden. Het laatste onderdeel van duurzaamheid, profit, sprak voor iedereen voor zich; er moeten natuurlijk wel genoeg studenten getrokken worden om op de campus te gaan wonen.
Studenten aantrekken
Een belangrijke vraag van Peter Huis in ‘t Veld heeft te maken met het aantrekken van studenten. Want hoe sluiten we nu goed aan bij de belevingswereld van studenten? Laszlo Baritz (Roemeense student) had hiervoor een idee: het geven van rondleidingen op de plek waar de opleidingen komen (gebouw 42 op het Stork Fokker terrein). Maar zo vertelde Laszlo: “Het gebouw is nu te gesloten, te grijs en te kil. Het is belangrijk dat studenten zich snel thuis voelen. Wat meer kleur zou het gebouw goed doen.” Jules Post (Nederlandse VWO-leerling) voegt toe: “De campus laten regelen door studenten zelf is een goed idee. Het is leuk en geeft de studenten een verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is een goed startpunt voor de arbeidsmarkt.”

Waar een groepje voorstelde om een saunacomplex op het terrein te bouwen om meer vrouwen naar de WCAA te trekken, reageerde Laszlo met een duidelijke visie: “Studenten, man of vrouw, moeten naar Woensdrecht komen voor de inhoud van de opleiding, niet voor de extra faciliteiten.” Maar iedereen is het over één ding eens: al het aanbod van de campus moet ook uitgedragen worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van sprekende foto’s op de website.

Resultaat
De studenten hebben twee dagen intensief gewerkt aan de case, waarbij de saamhorigheid in de groep groot bleek. Ondanks de verschillen in nationaliteit en opleidingsniveau. Martijn Koobs: “Gaaf! Alle studenten hebben ontzettend hard gewerkt en zijn allemaal met hele leuke, verassende oplossingen gekomen. Zeker gezien het feit dat er aardig wat taaie stof te behandelen was.” Peter Huis in ‘t Veld is ook tevreden; het idee om de campus te laten runnen door studenten spreekt hem erg aan. Hij neemt het initiatief dan ook mee in de plannen voor de campus.

Met twijfel kom je geen stap verder
Maria van Deursel (HBO studente Maatschappijleer) begeleidde de groep tijdens de beide dagen, en ze is enthousiast over het proces dat de studenten doorlopen hebben: “Het is mij opgevallen dat niveau echt niet meetelt in deze groep. Iedereen helpt elkaar, onafhankelijk van opleidingsniveau. Dat is erg leuk om te zien en ik had het zo niet verwacht.” Maar de mooiste reactie op het proces en ieders individuele bijdrage komt nog wel van Laszlo: “Vertrouw op je eigen ideeën. Met twijfel kom je geen stap verder.”

Over de WCAA
De WCAA is een initiatief van ROC West-Brabant. Aan de WCAA worden door de Aircraft Maintenane Training School (AMTS) vakopleidingen aan aankomende luchtvaarttechnici gegeven. Daarnaast worden er aan de WCAA commerciële opleidingen verzorgd, voor specifieke vliegtuigtypes. Deze opleidingen worden de typetrainingen genoemd. De eerste buitenlandse studenten voor de typetrainingen starten vanaf mei 2010. De WCAA start binnenkort met een nieuwe vestiging op het Fokkerterrein. De renovatie van het gebouw op het Fokkerterrein aan de Aviolandalaan zal naar verwachting de tweede helft van 2010 klaar zijn. Er komen instructieruimten en een hangaar voor praktijkonderwijs. Afhankelijk van de groei van de opleiding wordt gekeken naar extra bedrijfsruimte, bijvoorbeeld op het Fokker- of het Defensieterrein. Op termijn wordt een campus voor studenten geopend.

Over Aviolanda Woensdrecht
De WCAA is onderdeel van Aviolanda Woensdrecht; een duurzame gebiedsontwikkeling rondom de vliegbasis in Woensdrecht met ambities voor mensen, omgeving en bedrijven. De bestuurlijke partners van Aviolanda Woensdrecht zijn de gemeente Woensdrecht, de provincie Noord-Brabant, de World Class Aviation Academy, Defensie, Stork Fokker, de Brabantse Milieufederatie en World Class Maintenance.

Share this via