Auteur: gemeente

  • Alles
  • Aerospace News (ENG)
  • Aerospace Nieuws (NL)
  • Aviolanda Other News (NL)
Start bouw World Class Aviation Academy

Staatssecretaris Jack de Vries van Defensie en wethouder Pim Meeuwisse onthulden op 8 februari 2010 bij Stork-Fokker het bouwbord van de World Class Aviation Academy (WCAA). Daarmee is de bouw van het opleidingsinstituut begonnen. De WCAA is een belangrijk onderdeel van Aviolanda Woensdrecht; het creeert een internationale aantrekkingskracht voor...

Tevredenheid over ruimtelijke ambities

Op vrijdag 22 januari 2010 vond een belangrijke bijeenkomst voor de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht plaats; het stakeholdersoverleg. De ruimtelijke ambities voor de ontwikkeling van het gebied werden gepresenteerd. De stakeholders lieten zich tevreden uit over de plannen. De stakeholdersgroep van Aviolanda Woensdrecht, ook wel MGA-groep (naar...

Samenwerking World Class Aviation Academy met het Deense TERMA

Tijdens de open dag van de Aircraft Maintenance & Training School op 30 januari ondertekent de World Class Aviation Academy een samenwerkingsovereenkomst met TERMA. Dit Deense bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en op de wereldmarkt brengen van "mission critical" oplossingen voor de luchtvaartsector,...

Start publiekscommunicatie over Aviolanda Woensdrecht

Aviolanda Woensdrecht heeft ambities voor mensen, de omgeving en voor bedrijven, vastgelegd in de intentieverklaring. Om de ambities te delen met de inwoners van de gemeente Woensdrecht en omliggende gemeenten zijn een aantal publieksmiddelen ingezet. We informeren mensen via een presentatie in het gemeentehuis, folders...

Oprichting joint-venture goedgekeurd door Provinciale Staten

Op vrijdag 23 oktober hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met het voorstel voor de oprichting van de joint-venture tussen Stork (Fokker), de gemeente Woensdrecht en de provincie Noord-Brabant. De joint-venture wordt de eigenaar van het huidige Fokkerterrein. Dat is goed nieuws; de herontwikkeling van...

Europese erkenning voor opleidingen Vliegtuigtechniek

De EASA Part 147 erkenning van AM&TS Fokker Services in Hoogerheide wordt vanaf 1 november 2009 voortgezet in een nieuwe organisatie onder de naam Aircraft Maintenance & Training School bv, een volle "dochter" van de World Class Aviation Academy, een bv van ROC West-Brabant. Daarmee...

Workshop Mutual Gains Approach beproefd en op de praktijk gebaseerd

Op 9 september 2009 hielden Marcel Fränzel (burgemeester gemeente Woensdrecht en voorzitter Aviolanda Woensrecht) en Martijn Koobs (provincie Noord Brabant) een workshop over Aviolanda Woensdrecht als duurzame gebiedsontwikkeling tijdens de Habiforum Spiegeldag 2009. De Habiforum Spiegeldag is het belangrijkste congres als het gaat om gebiedsontwikkeling. Tijdens het...

Intentieovereenkomst voor gezamenlijke onderneming

Woensdag 22 juli hebben vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, Stork en wethouder Meeuwisse van de gemeente Woensdrecht overeenstemming bereikt over een intentieovereenkomst. Doel van de intentieovereenkomst is om partijen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen tot de oprichting...

Ondertekening intentieverklaring Aviolanda Woensdrecht: impuls voor de regio

Aviolanda Woensdrecht takes off. Aviolanda Woensdrecht is een project waarmee Zuid-Nederland zich profileert als maintenance hotspot. Op vrijdag 3 juli tekenden de provincie Noord Brabant, de gemeente Woensdrecht, World Class Aviation Academy, Stork Fokker, de Brabantse Milieufederatie en Program Office World Class Maintenance een ambitieuze...