Startup AVINO Aerospace gaat zich vestigen op Business Park Aviolanda en gaat voor unieke innovaties in luchtvaarttechniek

Startup AVINO Aerospace gaat zich vestigen op Business Park Aviolanda en gaat voor unieke innovaties in luchtvaarttechniek

De wereld van de luchtvaart is sterk in beweging. Het heeft een snelle groei doorgemaakt en
veiligheid speelt daarin steevast een grote rol. Naast het ontwikkelen van nieuwe toestellen is
onderhoud en reparatie buitengewoon belangrijk. AVINO Aerospace gaat zich richten op direct
toepasbare onderhoudstechnieken en processen, die snel kunnen worden ingevoerd. Paul van
IJsselstein, die al sinds 1986 in de luchtvaartindustrie werkzaam is en een van de oprichters
van AVINO Aerospace legt uit dat hij zich de afgelopen jaren vooral heeft beziggehouden met
nieuwe ontwikkelingen in het snel veranderde landschap.


“De brede toepassing van composieten bij de bouw van nieuwe vliegtuigen, de haperende
toeleveringsketen, het toenemende gebrek aan geschoolde arbeid, de noodzaak tot verlagen
van kosten door de toenemende concurrentie en het borgen van de transparantie in de
onderhoudsketen leidt tot de noodzaak voor veranderingen in het onderhoudsproces, en tot
een breuk met de manier waarop het onderhoud van vliegtuigen 10-tallen jaren is uitgevoerd.
Autonomie, robotiseren, digitalisering en het toepassen van kunstmatige intelligentie zijn de
nieuwe begrippen. Men spreekt hierbij vaak van disruptieve processen, die niet alleen
technisch van aard zijn maar ook zullen leiden tot nieuwe verdien – en bedrijfsmodellen.
Startup AVINO Aerospace gaat zich bezighouden met de industrialisatie en het naar de markt
brengen van deze nieuwe technieken”.


Post Covid


De luchtvaart is hard bezig om zich te herstellen van de impact die Covid heeft gehad. Op
allerlei gebieden zal de industrie zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Wat dat betreft is dit een
goede tijd om te investeren in vernieuwing. “Waar wij zeker ook aan gaan werken is een
nieuwe routekaart voor deze transformatie, waarbij het verhogen van de efficiëntie in de
onderhoudsketen en het borgen van de veiligheid centraal zal staan. Er staat ontzettend veel
te gebeuren en wij willen daar deel van uitmaken.” Aan het enthousiasme van Paul van
IJsselstein en zijn partners zal het niet liggen.


AVINO Aerospace


Op 25 mei 2022 zullen de partners in AVINO Aerospace, Stratagem Group BV, ACRATS
Training Services BV en Aerinspect BV hun samenwerking in AVINO Aerospace gaan
formaliseren. Paul: “Op die dag kunnen genodigden kennis maken met het AVINO-field lab,
het werk dat al door de AVINO-partners is gedaan en met het eerste resultaat dat de bundeling
van kennis en expertise van de partners heeft opgeleverd. Overigens, zijn de partners in
AVINO Aerospace niet alleen. Al sinds 2019 wordt samenwerkt met Airbus dochter Testia,
een samenwerking die zich naar verwachting in de komende jaren verder zal voortzetten.
Tevens zal ook nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met de al op het Business Park
Aviolanda aanwezige partijen, zoals het DCMC. Ook wordt hard gewerkt aan de deelname
van andere internationale partijen. Op die manier wordt een internationaal georiënteerd
ecosysteem in de luchtvaartindustrie gecreëerd met sterke banden met groeimarkten in het
Midden-Oosten en Azië. “Wij kunnen op deze manier ook een venster openen vanuit Business
Park Aviolanda naar die markten”, zegt Paul. Tenslotte is het vliegtuigonderhoud een
internationale business met internationaal vastgelegde procedures en voorschriften Zonder
de inbreng van internationale spelers kunnen we onze business dan ook niet succesvol
ontwikkelen. Daarvoor is de speelruimte binnen Nederland en zelfs binnen Europa te klein.
De vroege betrokkenheid van internationale toonaangevende spelers is cruciaal voor wat wij

doen. Zij ervaren iedere dag de praktijk en de behoeftes die daaruit voortvloeien. Daar snel
op kunnen inspelen met slimme oplossingen is ons bestaansrecht.”


Samenwerking in de regio


Voor een efficiënt bedrijfsvoering is samenwerking binnen het ecosysteem op het Business
Park Aviolanda essentieel. “We moeten ons realiseren dat de introductie van nieuwe
technieken en processen hand in hand gaan met het tijdig zorgdragen voor adequaat opgeleid
en tijdig beschikbaar personeel”. Daarom zullen ook in opleiding gespecialiseerde
organisaties moeten worden betrokken. Het is van belang om jonge technici in opleiding
nieuwe en inspirerende instructiepakketten te bieden. Paul: We willen jonge mensen kunnen
opleiden in de techniek van morgen en hen blijvend interesseren voor dit geweldige werk,
daarom zullen we op 25 mei ook laten zien hoe we dit in de afgelopen jaren hebben gedaan
met workshops in Brazilië en Oman en met de ontwikkeling van eerste module op het gebied
van virtual maintenance training”.


Waarom Business Park Aviolanda


De Brabantse Wal is gebaat bij economische ontwikkeling en Business Park Aviolanda biedt
een inspirerende omgeving voor jonge mensen om te leren en werken. “Voor de ontwikkeling
van onze business binnen AVINO Aerospace is dit een ideale regio in een goede
wisselwerking met de beoogde partners in het ecosysteem. “
“Samenwerking is in de luchtvaart een sleutelwoord. Daarom zijn we neergestreken op
Business Park Aviolanda. Het kan uitgroeien tot de innovatie hub op
vliegtuigonderhoudsgebied in Nederland en hopelijk breder.” Paul van IJsselstein, Directeur
van de Stratagem Group en een van de partners in de nieuwe startup, ziet een veelbelovende
toekomst.

AVINO Aerospace
Website: www.avino.aero
Contact: Paul van IJsselstein
p.vanijsselstein@avino.aero

Share this via