Aviolanda: nieuwsbrief december 2013

Aviolanda: nieuwsbrief december 2013

In de laatste nieuwsbrief van het jaar leest u welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden het afgelopen kwartaal.

De nieuwsitems zijn onderverdeeld in vier rubrieken:

Algemeen
People
Planet
Profit

  • Algemeen

Nieuwkomers
De heer drs. J.J.C. (Steven) Adriaansen is 1 oktober 2013 geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Woensdrecht. Hij volgt hiermee de heer (Marcel) Fränzel op die eind september afscheid heeft genomen van de gemeente. Op 27 november jl. is de heer Adriaansen unaniem door de stuurgroep Aviolanda als voorzitter van de stuurgroep gekozen.

Exposure
De AM&TS heeft een facebookpagina. Neem een kijkje op facebook.com/kiesvliegtuigtechniek

Ook op beurzen hebben de partners van Aviolanda zich de afgelopen maanden weer volop laten zien.
oktober:
30 oktober: Jaarcongres van DI-WCM in Breda. De Nederlandse maintenance-sector is een groeimarkt en is bereid substantieel te investeren in. Dit blijkt uit onderzoek dat bekend werd gemaakt tijdens het vijfde jaarcongres.

november:
12 november: Innovatie-estafette in de RAI. Het Dutch Institute World Class Maintenance was aanwezig met de projecten UAS (Unmanned Aircraft Systems) en WCM Infrastructure.

21 november: Nederlandse Industrie voor Defensie & Veiligheid beurs in Ahoy. Het Logistiek Centrum Woensdrecht & haar partners presenteerden zich hier. Samen met DutchAero Services, AAR, Boeing, Elbit Systems of America & Terma liet LCW zien hoe ze samenwerkt om het onderhoud voor de Luchtmacht betaalbaarder te maken, de doorlooptijd van de vliegtuigen te optimaliseren en kennis hierover te delen.

Verder…
In het Ondernemersbelang van december 2013 wordt uitgebreid aandacht aan Aviolanda besteed. Met mooie interviews. Kijk op de link.

Vooruitblik 2014
Open dagen MBO Techniek
Met techniek heb je de toekomst in handen. De vraag naar technische mensen groeit razendsnel. Meer informatie over technische MBO opleidingen in onze regio is verkrijgbaar op de open dagen vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2014. Houd de website in de gaten.

  • People

TOPweek 2013 met vliegtuigtechniek en maintenance
Van 28 oktober t/m 1 november hebben meer dan 1200 leerlingen van VMBO en Mavo de Techniekboulevard in Bergen op Zoom bezocht om te ervaren hoe gevarieerd techniek is door middel van elf workshops. Nieuw waren de workshops  maintenance en vliegtuigtechniek. Een mooie opsteker voor Woensdrecht.

Het belang van techniekpromotie past perfect in het stimuleringsplan van de overheid, het Techniekpact, om voldoende technische vakmensen voor de toekomst te waarborgen. Het ZuidWestHoek College uit Ossendrecht bezocht de TOPweek ook, met maar liefst ruim 100 geïnteresseerden.
Meer? Zie link.

TOPweek 2013 met vliegtuigtechniek en maintenance
Van 28 oktober t/m 1 november hebben meer dan 1200 leerlingen van VMBO en Mavo de Techniekboulevard in Bergen op Zoom bezocht om te ervaren hoe gevarieerd techniek is door middel van elf workshops. Nieuw waren de workshops  maintenance en vliegtuigtechniek. Een mooie opsteker voor Woensdrecht.

Het belang van techniekpromotie past perfect in het stimuleringsplan van de overheid, het Techniekpact, om voldoende technische vakmensen voor de toekomst te waarborgen. Het ZuidWestHoek College uit Ossendrecht bezocht de TOPweek ook, met maar liefst ruim 100 geïnteresseerden. Meer? Zie link.

Opleidingen Hoogerheide
De World Class Aviation Academy heeft voor BPA-partner Fokker Elmo diverse trainingen en cursussen meerdere keer dit jaar verzorgd:
– Basic Operator Training is een zesdaagse cursus voor productiemedewerkers van Fokker ELMO.
– Safety Health and Environment maakt medewerkers bewust van de gevaren op de werkplek.
– Human Factors: Ongelukken en incidenten gebeuren vaak door menselijke fouten. Om zo alert mogelijk te zijn op de mogelijke gevaren en om deze fouten te voorkomen is de training Human Factors ontwikkeld.
– Simplified Technical English om een werkinstructie in een eenvoudige standaard technische taal te schrijven is deze driedaagse cursus meerdere keren gegeven.

20131111_090048

  • Planet

Landschappen van Allure
De provincie investeert 26,4 miljoen euro in projecten binnen drie Brabantse landschappen: het Groene Woud, de Maashorst en de Brabantse Wal. De gemeente Woensdrecht gaat in januari 2014 een aanvraag indienen voor het robuuste project “Van A naar B (Antwerpen naar Bergen op Zoom)” met deelprojecten die aansluiten bij het uitvoeringsprogramma “Groene Agenda”. Het doel is de natuur mooier en grootser te maken door natuur- en landschapsprojecten uit de streek zelf. Lokale overheden, bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties trekken hierin samen op.

Verder…
Rijkswaterstaat heeft laten weten dat de aanleg van de Ecotunnel A4/58 is uitgesteld tot het voorjaar van 2014.

  • Profit

UAV boven zee
Het internationale project 3i dat zich richt op de inzet van onbemande vliegtuigen voor veiligheid boven zee is inmiddels begonnen met de bouw- en testfase. Het prototype UAS is ontwikkeld door de TU Delft en de universiteit van Southampton. De onderdelen werden 3D geprint. De UAS heeft een spanwijdte van3,74 meter en een lengte van2,21 meter. De maximale snelheid is133 km per uur. Het kan ongeveer vijf uur vliegen en heeft een actieradius van500 kilometer. In Engeland zijn al diverse testvluchten positief afgegrond. In 2014 zullen er testvluchten in Nederland plaatsvinden. Het bedrijf Digital&Media Solutions uit Oud Gastel is verantwoordelijk voor de bouw van het mobiele grondstation, een bus waarin twee interfaces worden gebouwd voor zowel de vlieger van het toestel als de eindgebruiker (de politie, havendiensten etc.).

UAS voor brandweer
Nu het 3i project wat langer loopt tonen ook andere potentiële eindgebruikers interesse in het gebruik van UAS voor maritieme doeleinden. Stefan van Seters van REWIN West-Brabant: “We zijn in gesprek met nieuwe partners, zoals de brandweer, om een nieuw project op te starten voor het inzetten van UAS bij incidenten aan boord van vaartuigen. Er is inmiddels een aanvraag ingediend bij Interreg en we hopen begin 2014 op een positief antwoord.”

BAC bijeenkomst
BAC staat voor Business Acceleratio Aviolanda. Onder deze naam stimuleert REWIN West-Brabant innovaties op het gebied van aviation maintenance. In mei dit jaar vond de BAC bijeenkomst ‘Future Aircraft Maintenance’ plaats. De hoge opkomst en een levendige en interessante middag met veel aanknopingspunten voor nieuwe initiatieven geven aanleiding tot een vervolg. Deze is gepland op 11 maart 2014. Het programma volgt spoedig op de website www.bacw.nl

Aanschaf 37 JSF’s
In de nota ‘In het belang van Nederland’ die minister Hennis-Plasschaert op 17 september aan de Tweede kamer heeft gestuurd wordt de inrichting van de toekomstige krijgsmacht geschetst. Om een toekomstbestendige krijgsmacht te behouden, is besloten tot de aanschaf van 37 JSF’s als vervanger van de F-16.

In de gemeente Woensdrecht op Business Park Aviolanda worden momenteel werkzaamheden voor de JSF verricht. De voormalige burgemeester, de heer Fränzel, gaf de volgende reactie: “We zijn bijzonder verheugd met dit bericht omdat dit betekent dat alle werkzaamheden die voor de JSF’s zijn gedaan, effectief zijn gebleken. Met de aanschaf van de toestellen achten wij de kans groot dat de kennis over en de werkzaamheden voor de JSF’s in Woensdrecht voortgezet en uitgebreid worden. Dit zal een impuls voor de werkgelegenheid betekenen.“

Meer zie link.
Foto: Lockheed Martin foto by Andy Wolfe

JSF bronvermelding Lockheed Martin foto by Andy Wolfe

Luchtmacht verzekert zich van ondersteuning bij onderhoud
De Koninklijke Luchtmacht heeft tijdens de NIDV-beurs in Rotterdam, donderdag 21 november jl., een contract en twee intentieovereenkomsten getekend. Ze gaan alle drie over samenwerking bij de instandhouding van vliegtuigen en helikopters.
Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Alexander Schnitger zette zijn handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst met AAR Aircraft Component Services uit Hoofddorp. AAR Aircraft Component Services is gespecialiseerd in de revisie, reparatie en het onderhoud van luchtvaartonderdelen.
De commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), commodore Eric Schevenhoven tekende een intentieovereenkomst met Thales om gemeenschappelijk onderhoudsactiviteiten aan de radar van de F-16 op het logistiek centrum uit te breiden en hij tekende een overeenkomst met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) om kennis uit te wissleen op Programma Management gebied. Bij het LCW is op 9 december jl. een afdeling Programma Management opgericht. Meer weten? 

De nieuwe LCW organisatie in een notendop toegelicht
Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) heeft een grote organisatorische verandering ondergaan, die op 9 december jl. is ingegaan. Speelde LCW al een cruciale en centrale rol bij de instandhouding van de Koninklijke Luchtmacht, die rol is door de recente reorganisatieronde nog groter geworden. Werk dat eerst ‘op de velden’ gebeurde, wordt nu gecentraliseerd op Woensdrecht. Concreet betekent dit dat faseonderhoud (bij een aantal vlieguren) van de vliegbases Volkel en Leeuwarden en van het Defensie Helikopter Commando te Gilze-Rijen weggaan en op of vanuit Woensdrecht wordt gerealiseerd. Ook worden aan de hoofdtaken van het LCW programmamanagement van o.a. alle (lucht)wapensystemen van de Luchtmacht en een centrale inkoopfunctie toegevoegd.
Meer weten? Klik hier.

Aviolanda Business Club bijeenkomst in teken van de JSF
Op 25 november jl. vond de tweede business club bijeenkomst plaats op Business Park Aviolanda. De avond werd geopend door Rob Sturm, directeur van Business Park Aviolanda. De deelnemers werden bijgepraat over de plannen van het luchtvaart gebonden bedrijventerrein en over 4Repair B.V. Deze organisatie heeft een intentieverklaring getekend voor huur (zie hieronder) en de komende weken zullen er meer bedrijven volgen. Verder sprak Michiel van der Maat, voorzitter van NIFARP, de directeuren en ondernemers toe over de impact van het kabinetsbesluit over de F35 (JSF). Met de komst van de F35 ontstaan er kansen voor onderhoud aan de toestellen. Hoewel de levering van de eerste F35’s pas in 2019 plaatsvindt, is het nu tijd voor bedrijven om daarop in te spelen.

4Repair tekent intentieverklaring voor huur bedrijfsruimte op BPA
4Repair betrekt een deel van een bedrijfsverzamelgebouw op Business Park Aviolanda. De directie van het reparatiebedrijf tekende 11 november jl. hiervoor een intentieverklaring. 4Repair huurt de bedrijfsruimte voor structurele reparaties en modificaties van metalen en composieten vliegtuigonderdelen.
‘We zitten met deze nieuwe huisvesting dichtbij onze opdrachtgevers en we verwachten veel van de toekomstige samenwerking met andere luchtvaart gerelateerde bedrijven’, aldus Perry Clarijs van 4Repair.
Met de verhuur en verkoop van grond en gebouwen biedt Business Park Aviolanda groeimogelijkheden aan luchtvaartgebonden ondernemingen. Rob Sturm van Business Park Aviolanda: ‘De komst van 4Repair op ons bedrijventerrein is een waardevolle toevoeging voor het one-stop-shop vliegtuigonderhoud concept dat Business Park Aviolanda hanteert.’ Het bedrijventerrein is op dit moment in gesprek met diverse
partijen over de verhuur van de overige beschikbare bedrijfsruimten.
Meer? Klik hier. 

4repair

Share this via