Aviolandalaan klaar voor de toekomst

Aviolandalaan klaar voor de toekomst

De reconstructie van de Aviolandalaan is gereed. De gehele verharding is in enkele dagen verwijderd en voorzien van een nieuw, breder, vlak wegdek. Het eerste weekend van november zijn er rode fietsstroken en een veilig trottoir aangelegd.

De toegangsweg naar het Business Park Aviolanda heeft vanaf nu een uitstraling en niveau passend bij de ambitie van de gebiedsontwikkeling.

FES-gelden
De reconstructie is uitgevoerd met de FES-gelden. In 2010 is door het het Rijk 2,14 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Aviolanda Woensdrecht vanwege de bijdrage die het levert aan de versterking van de concurrentiekracht van ons land en aan “een mooi Nederland”. Deze beschikbaar gestelde subsidie werd ingezet voor een aantal projecten, waaronder de reconstructie van de Aviolandalaan.

De Aviolandalaan is klaar voor de toekomst.

De Aviolandalaan is klaar voor de toekomst.

Share this via