Business Park Aviolanda en AELS tekenen intentieovereenkomst

Business Park Aviolanda en AELS tekenen intentieovereenkomst

Rob Sturm van Business Park Aviolanda Property B.V. en Derk Jan van Heerden van Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) hebben 20 juni 2013 een Letter of Intent getekend voor de eigendomsoverdracht van een kavel grond op Aviolanda. AELS is voornemens om een kavel grond op Business Park Aviolanda te ontwikkelen ten behoeve van het duurzaam de-assembleren van vliegtuigen. Business Park Aviolanda en AELS willen binnen zes maanden over gaan tot het sluiten van een definitieve overeenkomst.

In de Letter of Intent is opgenomen, dat Business Park Aviolanda aan AELS een kavel grond beschikbaar stelt, waarop AELS een platform gaat aanleggen voor het duurzaam de-assembleren van vliegtuigen. Componenten hiervan brengt AELS voor hergebruik terug op de markt, overige materialen worden afgevoerd als grondstof voor recycling. Daarmee vormt AELS een welkome aanvulling op het one-stop-shop concept voor vliegtuigonderhoud op Business Park Aviolanda (en voor de duurzame gebiedsontwikkeling Aviolanda).

De beoogde locatie ligt aan de noordzijde van het park, direct grenzend aan de vliegbasis. Het de-assemblage platform zal naar verwachting een oppervlakte krijgen van circa 3000 m2 en is daarmee geschikt voor het gelijktijdig ontmantelen van twee vliegtuigen. AELS is sinds 2011 al op Aviolanda actief als huurder. Business Park Aviolanda en AELS zijn zeer verheugd om deze volgende stap te zetten in een langdurige samenwerking.

Business Park Aviolanda is centraal gelegen tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. hHet bedrijventerrein werkt nauw samen met Vliegbasis Woensdrecht en heeft een uitstekend voorzieningenpakket, zoals de start- en landingsbaan, diverse hangars, werkplaatsen en een proefdraaiplaats voor vliegtuigmotoren.

Meer informatie: www.businessparkaviolanda.nl

Foto ondertekening LOI_20 juni 2013

Share this via