Commando-overdracht woensdag 27 augustus 2014

Commando-overdracht woensdag 27 augustus 2014

Kolonel J.P.A. de Jongh draagt morgen, woensdag 27 augustus, het commando van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht over aan kolonel drs. P. de Boer.

Kolonel Johan de Jongh heeft de functie van commandant KMSL vliegbasis Woensdrecht sinds 1 juli 2011 vervuld. Na het overdragen van het commando van de vliegbasis, zal kolonel de Jongh zijn huidige standplaats verruilen voor de functie van Directeur Instituut Defensie Leergangen (D-IDL) in Breda. Het IDL maakt deel uit van de Nederlandse Defensie Academie.

Kolonel Peter de Boer was hiervoor geplaatst op Vliegbasis Eindhoven en vervulde daar de functie van Chef Staf. Daarvoor heeft kolonel de Boer functies vervuld op onder andere Vliegbasis Leeuwarden en het Defensie Helikopter Commando.

De Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht verzorgt de algemene militaire opleidingen, basis kaderopleidingen en vaktechnische opleidingen voor onderofficieren van de Koninklijke Luchtmacht. Ook de elementaire militaire vlieger opleiding is op de vliegbasis Woensdrecht gevestigd. Hier starten leerling vliegers hun opleiding op de Pilatus PC-7. Daarnaast vervult de vliegbasis een openstellingsfunctie voor vliegverkeer van de Koninklijke Luchtmacht en civiele partners, waaronder Fokker Aircraft Services.

commando overdracht de boer

Share this via