Composite Maintenance Cluster op Aviolanda

Composite Maintenance Cluster op Aviolanda

ROC West-Brabant heeft uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) een bijdrage gekregen van 812.000 euro. Met het bedrag zet zij zich, samen met het bedrijfsleven, in voor een betere aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. De bijdrage is toegekend aan onder andere het Composite Maintenance Cluster West-Brabant op Aviolanda. Hier zijn ook het Markiezaat College en het Vakcentrum Bouwtechniek (Radius College) bij betrokken.

Het gebruik van composieten neemt de laatste jaren sterk toe. In de luchtvaart worden composieten al vele jaren toegepast, waarbij het aandeel van composieten in een vliegtuig steeds verder toeneemt. Met de bijdrage van het RIF wordt er meer kennis op het gebied van composietenonderhoud en –reparatie gerealiseerd.

John Leeman, Projectleider Composite Maintenance Cluster West-Brabant Aviolanda: “De regio heeft gezegd dat er een behoefte is aan personeel dat is opgeleid op het gebied van composiet. Het gaat om super innovatieve technieken die nog niet in het onderwijs zaten van het Markiezaat college. Dit project moet een impuls aan de economie en de regio gaan geven.”

Wim Blinkhof, Directeur Aircraft Maintenance & Training School: “De behoefte aan composietspecialisten groeit explosief, waardoor we binnen de regionale triple helix sinds kort samenwerken met andere bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het Development Center for Maintenance of Composites.”

Jon Huizinga, Operations Director TiaT Europe, NDO-inspectiebedrijf voor de luchtvaart: “Niet Destructief Onderzoek (NDO) is een essentieel facet van maintenance. Composietmaterialen vragen om andere, vaak innovatieve inspectietechnieken. Het is van belang dat studenten in hun opleiding al ruime kennis opdoen over de bij composieten toepasbare en nog te ontwikkelen NDOtechnieken”.

compositerepair1trainingservices-1 compositerepair4180-1

Share this via