Concretisering Groene Projecten door DLG

Concretisering Groene Projecten door DLG

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is gevraagd om voor de Groene Projecten van Aviolanda oensdrecht een omschrijving te maken voor een eerst mogelijke project en uiteindelijk met de partijen te komen tot de uitvoering hiervan. Op 14 oktober zal hier een start mee gemaakt worden door met diverse partijen naar de aangewezen gebieden te gaan voor een zogenaamde “schetssessie”.

Na de ‘schetssessie’ op 14 oktober 2010 zal teruggekomen worden op het verloop hiervan. Peter Buster, projectleider inrichting bij DLG, zal  nu dieper ingaan op DLG als organisatie:

De Dienst Landelijk Gebied is onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en neemt als zodanig een onafhankelijke positie in het buitengebied in het veld van Gebiedsontwikkeling. Onze organisatie kan mensen leveren op het gebied van: grondverwerving, particulier en agrarisch Natuurbeheer, gebiedsfinanciering we staan klaar om u te helpen bij de inrichting van het buitengebied.

De DLG visie op gebiedsontwikkeling kan worden samengevat onder de kop “DLG levert resultaat door verbinding”. Om de groene doelen van onze opdrachtgevers te realiseren doet DLG aan gebiedsontwikkeling. DLG boekt resultaten door het verbinden van opgaven, verbinden van partijen en door beleid met uitvoering te verbinden.

De kunst is om in de complexiteit te zorgen dat er doelen gerealiseerd worden. Het proces is dus geen doel op zich; dit sluit aan bij de omslag van inspanningsverplichtingen naar resultaten.

  • Er sprake is van samenwerking tussen partijen, waarbij wij opereren in een krachtenveld waar meerdere partijen invloed hebben (bepalen en betalen)
  • Doelen/richting helder zijn maar het hoe nog niet
    Daarnaast is het bij gebiedsontwikkeling vanzelfsprekend dat het gebied centraal staat en dat het gaat om complexe opgaven, die niet los van elkaar gerealiseerd kunnen worden.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we gevraagd zijn om de “Planet kant” van Aviolanda Woensdrecht verder te ontwikkelen en uiteindelijk, met de partijen te komen tot uitvoering.

Met vriendelijke groet,

Drs. P. (Peter) T.M. Buster
Projectleider inrichting DLG

Share this via