De Toekomst van MRO: Terugblik op DCMC Event bij Aviolanda

DCMC event at Aviolanda_Digitalization in Aerospace MRO

De Toekomst van MRO: Terugblik op DCMC Event bij Aviolanda

Op woensdag 29 mei organiseerde het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC), in samenwerking met Aviolanda Aerospace, het evenement “Digitizing Engineering in MRO”. Dit evenement was een showcase van geavanceerde technieken en innovaties in composietonderhoud en -reparatie met de nadruk op digitalisering en trok industrieleiders en experts aan om de toekomst van onderhoud, reparatie en revisie (MRO – Maintenance, Repair & Overhaul) in de luchtvaart te bespreken en te demonstreren. Hieronder vindt u enkele hoogtepunten van het evenement.

De kracht van Digital Twinning

Een van de hoogtepunten was de presentatie van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) over de kracht van Digital Twinning in onderhoud. Deze technologie creëert een virtuele replica van fysieke assets waardoor voorspellend onderhoud en real-time monitoring mogelijk worden. KLM’s Blue Labs demonstreerde verschillende gebruiksscenario’s van Digital Twinning in luchtvaartoperaties en lieten zien dat het een revolutie teweeg kan brengen op het gebied van efficiëntie en betrouwbaarheid in de luchtvaartindustrie.

Inzichten TU Delft

De afdeling Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft presenteerde hun Perceptie van Inspectie binnen de context van het digitaliseren van MRO-processen. Hun onderzoek benadrukte verbeteringen in nauwkeurigheid, efficiëntie en volledigheid, wat een overtuigend pleidooi is voor de integratie van geavanceerde digitale inspectietechnieken in reguliere onderhoudsroutines.

Data-integriteit

Het 980 SQUADRON van de Koninklijke Luchtmacht (RNLAF) bood een intrigerend perspectief op data-integriteit. Hun voorbeelden onderstreepten het belang van het begrijpen en juist interpreteren van digitale gegevens, vooral wanneer je te maken hebt met geavanceerde wapensystemen. De voorbeelden benadrukten de significante impact van gegevensnauwkeurigheid op besluitvormingsprocessen.

Samenwerking dankzij digitalisering

Fokker Services Group benadrukte het belang van samenwerking op alle niveaus van MRO-organisaties. Ze toonden de introductie en het gebruik van de Microsoft Hololens in reparatie- en modificatieprojecten voor vliegtuigen, en lieten zien hoe augmented reality (AR) de interactie tussen engineers en monteurs kan verbeteren, wat leidt tot een efficiëntere uitvoering van taken.

Innovaties in composietreparatie

GMI AERO presenteerde hun nieuwste innovatie, de ANITA Hot Bonder voor composietreparatie. Deze technologie vergemakkelijkt niet alleen het reparatieproces van vliegtuigen, maar registreert ook gegevens en maakt bediening op afstand mogelijk, wat de naadloze integratie van digitale oplossingen in composietonderhoud demonstreert.

Dankbetuiging en toekomstige evenementen

DCMC en Aviolanda willen alle presentatoren en deelnemers hartelijk bedanken voor hun waardevolle kennisdeling en interactie, die hebben bijgedragen aan het succes van het evenement. Zet de komende evenementen alvast in uw agenda:

  • 2024: Woensdag 13 november
  • 2025: Woensdag 21 mei en woensdag 12 november
  • 2026: Woensdag 20 mei en woensdag 18 november

Doe met ons mee terwijl we blijven innoveren en het voortouw nemen in de digitalisering van MRO-processen. Hierdoor neemt de efficiëntie toe, de downtime af en dalen de kosten in de hele sector dalen. Samen kunnen we vorm geven aan een efficiëntere en betrouwbaardere toekomst voor onderhoud en reparatie in de luchtvaartsector. Wilt u meer weten over DCMC of een partner worden, bezoek dan de DCMC website.

Share this via