Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) opent zijn deuren op Business Park Aviolanda

Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) opent zijn deuren op Business Park Aviolanda

Met de komst van het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) is Business Park Aviolanda een expertisecentrum rijker. Op woensdag 25 mei kwamen zo’n 120 gasten bijeen om de feestelijke opening van het fieldlab bij te wonen. Martin Knegt, directeur van DCMC is trots: “Ik hoop dat deze locatie een belangrijke rol gaat spelen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de luchtvaart om de regio te versterken.” 

Kennisontwikkeling

Sander Heijmans, directeur van Business Park Aviolanda, blikt terug op tijden van ups en downs gedurende de coronacrisis: “Belangrijk was de verkoop van Fokker Techniek aan Fokker Services Group. Een tegenvaller is het aangekondigde vertrek van Fokker Elmo van ons terrein. Maar waar deuren dichtgaan, gaat er vandaag hier letterlijk een deur open.” DCMC zet zich samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen in om het onderhoud van composieten naar een hoger niveau te brengen. Martin Knegt licht toe: “Wij houden ons bezig met het specifieke onderhoud op composiet. Wij hebben deze kennis al jaren, maar het verschil nu is dat deze composieten veel meer gebruikt worden in onderdelen van vliegtuigen die zwaarder belast worden en waar hogere eisen aan gesteld worden. Dit vraagt om meer kennis en expertise.” 

Versterken van de regio

Wat brengt de komst DCMC op Business Park Aviolanda het maintenance ecosysteem? Martin licht toe: “Er is een stijgende trend van composietmaterialen in vliegtuigen, maar de aandacht van het onderhoudsaspect is nog altijd te laag. Wij proberen met DCMC juist training op het gebied van reparatie en inspectie aan te bieden. Maar ook om bedrijven samen te brengen die met dit onderwerp te maken krijgen.” Een belangrijke samenwerkingspartner is ACRATS Training Services. Directeur Rick van Opdorp licht toe: “Op deze plek willen wij composieten onderhoud naar een hoger niveau brengen. We zijn in 2014 begonnen op het business park in samenwerking met AM&TS, het werd gaandeweg zo druk dat we uit ons jasje gegroeid. Door als bedrijf te investeren in een nieuwe locatie hopen wij dat we als businesspark hiervan de vruchten gaan plukken. Zowel hier als bij Fokker Services, de luchtmacht en studenten van de AM&TS die de toekomstige technici gaan zijn.”

Roland van Dijk, CEO Fokker Services Group, één van de founders van DCMC, is blij met de komst van een expertisecentrum: “Dit is een vitale hub voor innovatie en samenwerking tussen de verschillende partners. Door samen te kijken naar de internationale ontwikkelingen is er nog een wereld te winnen. We kunnen alleen succesvol zijn in het versterken van ons ecosysteem als onze partners samen met ons mee innoveren. Daar is DCMC een mooi voorbeeld van.”

In het kader van de officiële opening knippen Burgemeester Steven Adriaansen en gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen een lintje door, waarna er een toost wordt uitgebracht op dit mooie initiatief. 

Share this via