Directeuren Rob Sturm en Jaap Drost stellen zich voor

Directeuren Rob Sturm en Jaap Drost stellen zich voor

Binnen de Joint Venture Business Park Aviolanda is Rob Sturm directeur van de holding Business Park Aviolanda. Jaap Drost is directeur van de BV/CV Grond Exploitatie Maatschappij (GEM). Beide heren bekleden hun functie sinds enkele maanden en stellen zich graag aan u voor.

Rob Sturm, directeur Businesspark Aviolanda

Mijn naam is Rob Sturm en ik ben in 1960 geboren in Bergen op Zoom, waar ik tot 1979 gewoond heb. Voor mijn studie Internationaal Recht ben ik verhuisd naar Leiden. Na mijn studie werkte ik aanvankelijk voor het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Hier hield ik me bezig met Internationale Zaken en Staatsteun, zat ik als adviseur in de Staf van de Directeur-Generaal Industrie en werkte ik aan Regionaal Economische Ontwikkeling, met name in de noordelijke provincies.

In 1991 trad ik in dienst bij Schiphol Group. Rode draad werd Gebiedsontwikkeling op en rond de luchthaven (achtereenvolgens binnen de afdelingen Milieu & Ruimtelijke Ordening, Strategie, later als Lid ManagementTeamvan de BusinessUnitLandside (“stadsontwikkeling”) en de laatste jaren tot eind 2000 als Hoofd van het Grondbedrijf van Schiphol Real Estate (Vastgoed).
Tussen 2002-2009 was ik eigenaar van een gespecialiseerd werving- en selectiebureau in de markt van ruimtelijke ontwikkeling.  Dit bureau werkte voor overheden, adviesbureaus en regionale ontwikkelingsbedrijven bij het werven van vakmensen en management.
Sinds 2009 ben ik terug in mijn oude vak als zelfstandig adviseur ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling.

Naast het werk op Aviolanda ben ik adviseur van 15 gemeenten in de regio Holland Rijnland voor de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen.

Nevenfuncties had ik onder meer als bestuurslid van de Stichting Mainport & Groen, als lid van de Landinrichtingscommissie Haarlemmermeer en als Voorzitter van de Oegstgeester Ondernemersvereniging.
Ik was betrokken bij het opstellen van de PKB-Schiphol, de planning en aanleg van de 5e baan op Schiphol, de besluitvorming over de HSL-zuid en diverse grond- en vastgoedtransacties op de luchthaven.

Ik ben getrouwd met Louise en met onze twee dochters wonen we in Oestgeest-ZH.

 

Jaap Drost, Directeur GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer BV
Mijn naam is Jaap Drost en binnen de Joint Venture Business Park Aviolanda mag ik als directeur leiding geven aan de CV/BV  Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) Aviolanda Woensdrecht. De kerntaak is om in samenwerking met de diverse partners de locatie geschikt en aantrekkelijk te maken voor nieuw te vestigen bedrijven, passend binnen het totale concept van Aviolanda.

In de afgelopen jaren is door de initiatiefnemers hard gewerkt om te komen tot de Joint Venture. Zoals bekend heeft hiervoor overleg met en besluitvorming door de betrokken partijen plaatsgevonden. Nu zal de Joint Venture Business Park Aviolanda dit concreet gaan invullen.

Voor GEM Aviolanda Woensdrecht betekent dit het opstellen van een planning met alle daarbij behorende acties. Dit betreft dan zowel de procedure aspecten als het in plannen van de te verwachten werkzaamheden, bijvoorbeeld bouwrijp maken. Dit heeft tot doel om inzicht te geven aan de te vestigen bedrijven van de concrete mogelijkheden van Aviolanda. Uiteraard gaat dit in overleg met Rob Sturm van Business Park Aviolanda BV.

Zelf heb ik ruime ervaring in diverse managementfuncties zowel bij Grontmij Nederland BV als bij regionale samenwerkingsverbanden in Zuid Nederland. Bij Grontmij betreft dit onder andere projectmanager, regiomanager, teamleider en  bestuurder namens Grontmij in BV/CV constructie. Daarnaast ben ik  ruim 6 jaar directeur van regionale Milieu en Afvalverwerkingdiensten geweest. Als basis heb ik cultuurtechniek – civiele techniek gedaan. Relatief snel betrokken geraakt bij de ontwikkeling en exploitatie van afvalbe- en verwerkingsprojecten. De laatste jaren binnen Grontmij primair gericht op gebiedsontwikkeling/ruimte infra en milieu/energie.

In de verschillende functies heb ik altijd op het raakvlak gezeten van beleid/bestuur en de operationele invullen/vertaling. Dit betekent tegelijkertijd ook de nodige ervaring en inzicht in de daarbij behorende processen. Het in samenwerking met betrokkenen tot een succes maken van dit project vind ik het boeiende. Graag zet ik mij in om u als GEM Aviolanda Woensdrecht CV/BV van dienst te zijn.

We wonen met veel plezier ruim 30 jaar in Breda en besteden uiteraard ook graag aandacht aan de kinderen en kleinkinderen.

Share this via