Economische effecten F-35 aanzienlijk voor Woensdrecht

Economische effecten F-35 aanzienlijk voor Woensdrecht

Vorig jaar werd bekend dat Nederland het motorenonderhoud van de F-35 in de Europese regio kan gaan uitvoeren. Deze motorenonderhoudsfaciliteit vergt een investering. Naast Defensie overwegen Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant daarvan een deel voor hun rekening te nemen. De investering moet worden terugverdiend. Om een goed beeld te krijgen van de economische kansen, hebben het ministerie en de provincie een onderzoek laten uitvoeren door PricewaterhouseCoopers (PwC) naar de bredere economische effecten van de F-35. Dit rapport is onlangs openbaar gemaakt.

€ 13,1 miljard omzet en 1610 voltijds banen
Het rapport maakt duidelijk dat de instandhouding van de F-35 goede kansen biedt op een aanzienlijke omzet de komende decennia. De belangrijkste gebieden zijn motoronderhoud en (motor)componentenonderhoud. In totaal gaat het volgens PwC tot 2050 om ongeveer € 13,1 miljard aan directe en indirecte omzet. Hiermee zijn ongeveer 1.610 voltijds arbeidsplaatsen gemoeid. Deze komen grotendeels terecht in de regio Zuid-Nederland, waarbij het militaire cluster rondom het Logistiek Centrum Woensdrecht het grootste deel voor haar rekening neemt.

Rol overheid
Het rapport stelt dat het van belang is dat de overheid en de industrie gezamenlijk de Nederlandse voorstellen uitdragen. Zo kunnen aanzienlijke spin-offs in de luchtvaart en defensiesector worden behaald en spillover effecten in de automobiel-, energie- en maritieme sector en in de procesindustrie en machinebouw. De omvang hiervan is moeilijk te schatten, maar ook hier gaat het om miljarden euro’s. PwC schrijft dat zowel het binnenhalen van het werk aan de F-35 zelf als de spin-off en spillover effecten baat hebben bij de ontwikkeling van innovatieclusters. Hier is het onlangs gestarte Nederlandse Composites Maintenance Centre (DCMC) waar Fokker, NLR, Airborne Services en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft aan deelnemen, een goed voorbeeld van.

Share this via