Effect bezuinigingen Defensie op Aviolanda Woensdrecht

Effect bezuinigingen Defensie op Aviolanda Woensdrecht

Op vrijdag 8 april heeft minister Hillen de bezuinigingsmaatregelen op Defensie bekend gemaakt. De structurele bezuinigingen lopen op tot €635 miljoen in 2015, te beginnen met €200 miljoen dit jaar. In totaal worden er bij de lucht-, landmacht en marine 12.000 banen geschrapt.

Vliegbasis Woensdrecht
Onderstaand in het kort de belangrijkste maatregelen die van invloed (kunnen) zijn voor vliegbasis Woensdrecht uit de beleidsvisie:

  • Het logistiek centrum Woensdrecht (LCW) valt momenteel onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO), maar zal bij het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) gevoegd worden.
  •  “Hoger onderhoud” van helikopters en jachtvliegtuigen zal geconcentreerd worden op de vliegbasis Woensdrecht.
  • Defensie zal de komende jaren activiteiten sourcen. Niet-strategische onderhoudsactiviteiten worden zoveel mogelijk uitbesteed. Bij strategische onderhoudsactiviteiten die rechtstreeks samenhangen met de inzet van de krijgsmacht zal meer worden samengewerkt met het bedrijfsleven. Het LCW wordt hierbij al als voorbeeld genoemd.
  • In opleidingen zal gesneden worden. Er is geen expliciete uitspraak gedaan over er toekomst van de Opleidingen KLu op Woensdrecht. Hier valt ook de pilotenopleiding en dus het dagelijks gebruik startbaan onder.
  • Het aantal F-16 vliegtuigen zal teruggedrongen worden van 87 naar 68. Hiervan zullen er 58 operationeel blijven in Nederland.
  •  Komst van de JSF in ieder geval niet voor 2019; budget € 4,5 mrd.
  • Afstoting van de Cougar-helikopters. 

Voorzichtige conclusies
Voor zover we nu kunnen voorzien komt vliegbasis Woensdrecht relatief goed uit deze bezuinigingsslag. De vliegbasis zal in ieder geval open blijven en de landingsbaan blijft dus ook in gebruik, wat noodzakelijk is voor Aviolanda Woensdrecht.

Reactie burgemeester Fränzel
Burgemeester Fränzel heeft vooralsnog opgelucht gereageerd op de bezuinigingsmaatregelen. Hij is  blij dat er enkele jaren geleden gestart is met Aviolanda Woensdrecht. Het initiatief voor de ontwikkeling van het onderhoudscentrum voor de vliegtuigindustrie op en rondom vliegbasis Woensdrecht lijkt er namelijk nu voor gezorgd te hebben dat al het onderhoud in Woensdrecht wordt geconcentreerd. Deze ontwikkel kan positief zijn voor Aviolanda Woensdrecht. Wel houdt hij er rekening mee dat er voor sommige mensen in de toekomst geen werk meer zal zijn op de vliegbasis in Woensdrecht en betreurt hij dit uiteraard.

 

Share this via