Europese erkenning voor opleidingen Vliegtuigtechniek

Europese erkenning voor opleidingen Vliegtuigtechniek

De EASA Part 147 erkenning van AM&TS Fokker Services in Hoogerheide wordt vanaf 1 november 2009 voortgezet in een nieuwe organisatie onder de naam Aircraft Maintenance & Training School bv, een volle “dochter” van de World Class Aviation Academy, een bv van ROC West-Brabant. Daarmee is het ROC de eerste publieke opleider in Europa die de opleiding Vliegtuigtechniek met deze erkenning verzorgt. Op 23 oktober aanstaande reikt de Inspectie van Verkeer en Waterstaat deze erkenning officieel uit aan de AM&TS.

“De Part 147 erkenning geeft aan dat AM&TS in staat is om leerlingen/studenten op te leiden tot Vliegtuigonderhoudstechnicus volgens de daarvoor geldende Europese richtlijnen. De erkenning is gebaseerd op een kwaliteitssysteem van de European Aviation Safety Agency (EASA) die de AM&TS in staat stelt zichzelf continue kritisch te beoordelen en daar waar nodig verbeteringen in zowel de inhoud van de opleiding alsook in de organisatie aan te brengen”, aldus Theo Versteeg, Inspecteur van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, die de erkenning op 23 oktober overhandigt.

Part 147
De veiligheid van de Europese luchtvaart is geregeld in de Europese luchtvaartwetgeving. Deze Europese luchtvaartwetgeving wordt uitgegeven, beheerd en gecontroleerd door de European Aviation Safety Agency (EASA), onderdeel van de Europese Commissie, en is verdeeld in een aantal hoofdstukken: “Parts”. De Nederlandse Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is een uitvoerend onderdeel van de EASA en verzorgt de controlerende functie.
Ook het opleiden van “vliegtuigonderhoudtechnici met aftekenbevoegdheid” valt onder deze wetgeving. De eisen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen staat onder andere beschreven in Part 147. Dit is binnen geheel Europa gelijk.

Toekomst krijgt vleugels
Rob Franken, bestuursvoorzitter ROC West-Brabant, onderstreept het belang van de erkenning: “Door onze vliegtuigtechniekopleidingen volgens de Europese normen aan te bieden, geven wij onze studenten de kans om overal in Europa als vliegtuigtechnicus aan de slag te gaan. Wij intensiveren de samenwerking met andere ROC’s in Nederland, zodat alle MBO-studenten Vliegtuigtechniek in Nederland de kans krijgen om naast hun diploma de Europese licentie te kunnen behalen en desgewenst door te stromen in het HBO. Zo geven we hun toekomst vleugels.”

De vliegtuigindustrie dient volgens dezelfde Europese regelgeving te beschikken over Part 147-opgeleid personeel. Dat maakt goed opgeleid personeel mét het juiste diploma van cruciaal belang voor vliegtuigonderhoud. De AM&TS speelt daarin vanaf nu een belangrijke rol.

Harold Vreeburg, Director HRM van Fokker Services: “Met deze overdracht van de opleiding Vliegtuigtechniek is het erkende luchtvaarttechnisch onderwijs in Nederland zeker gesteld voor de toekomst. Bij ROC West-Brabant zijn de aankomende vliegtuigmonteurs in professionele handen, waardoor de Fokker-erfenis verder kan worden versterkt. Die erfenis is springlevend. Dat blijkt uit het feit dat zo’n 3.500 mensen werkzaam zijn binnen de Fokker Aerospace groep en dat anno 2009 wereldwijd ruim tweehonderd luchtvaartmaatschappijen met succes meer dan 700 Fokker toestellen inzetten.”

Jason Vermeulen, 2e jaars student Vliegtuigtechniek: “Na mijn vooropleiding wilde ik graag verder in de vliegtuigtechniek. Toen mij duidelijk werd wat de waarde van een Part 147 opleiding in de wereld van het vliegtuigonderhoud is, was mijn keuze snel gemaakt. De kans om naast mijn MBO-diploma de Part-certificaten te halen wilde ik zeker niet laten lopen en besloot me aan te melden voor de opleiding bij de AM&TS. Het lijkt mij geweldig om later aan de andere kant van de wereld te kunnen sleutelen aan vliegtuigen.”

MBO-luchtvaarttechniek.nl
Onder de naam MBOluchtvaarttechniek.nl werken de vijf ROC’s met een opleiding Vliegtuigtechniek samen. Het gaat om het Deltion College in Zwolle, ROC van Amsterdam Airport in Hoofddorp, Leeuwenborgh opleidingen in Maastricht, ROC Tilburg in Tilburg en Markiezaat College in Bergen op Zoom (een van de colleges van ROC West-Brabant). Door de erkenning van AM&TS bv als Part 147-organisatie kunnen de studenten van deze ROC’s bij het behalen van voldoende punten op het examen – en na het opdoen van enkele jaren relevante werkervaring – hun Europees erkende Aircraft Maintenance License aanvragen.

Share this via