Fokker, NLR, Airborne en TU Delft starten onderhoudscentrum voor composieten

Fokker, NLR, Airborne en TU Delft starten onderhoudscentrum voor composieten

Vandaag tijdens de Paris Airshow in Frankrijk 2015, werd het samenwerkingsakkoord voor het Nederlandse Composites Maintenance Centre (DCMC) ondertekend door Fokker, NLR, Airborne Services en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. DCMC zal innovaties in het onderhoud, reparatie en revisie van samengestelde aerostructures initiëren en ondersteunen. Het event in het paviljoen van de Netherlands Aerospace Group (NAG) werd aanschouwd door vertegenwoordigers van de Koninklijke Luchtmacht Nederland, het Nederlandse Ministerie van defensie en het Ministerie van economische zaken.

Aerospace cluster
Samenwerking is de kracht van het aerospace cluster op Aviolanda. De kern van het cluster wordt gevormd door de Koninklijke Luchtmacht, NLR, Fokker Technologies, Airbus Defence, Space Netherlands en de TU Delft. De omvang en samenstelling van het team maakt het cluster controleerbaar, beheersbaar en genereert een groot bereik. Projecten die aan innovaties op het gebied van militaire aerospace bijdragen komen voort uit de innovatieagenda van de Koninklijke Luchtmacht. Afhankelijk van het onderwerp en de nodige expertise omvat het cluster ook externe partijen in de projecten. Het resultaat is de perfecte match in termen van samenwerking en waarde voor de betrokken partijen en voor de gehele aerospace industrie. Voor de Nederlandse kenniseconomie biedt de samenwerking met onderwijsinstellingen en kennis van de industrie grote voordelen. Samenwerking is in het huidige tijdperk de sleutel tot succes!

Onderhoud cluster
DCMC zal een samenwerking zijn tussen eerste- en tweede niveau bedrijven, OEM’s en kennisinstellingen, zowel uit binnen- en buitenland. Het DCMC-centrum voor kennis en innovatie zal worden gevestigd in het aerospace onderhoud cluster vlakbij de Koninklijke Luchtmacht te Woensdrecht. Het doel van DCMC is om zich tot een internationaal toonaangevende en onafhankelijke instantie te ontwikkelen die innovaties in de onderhoud, reparatie en revisie van samengestelde structuren initieert en ondersteunt. Dit doet DCMC door diverse (inter)nationale innovatieprojecten te begeleiden en onderzoek- en ontwikkelingsprogramma’s, geïnitieerd door DCMC leden, uit te voeren.

Share this via