Gemeente Woensdrecht doet subsidie aanvraag voor UAV-testlocatie

Gemeente Woensdrecht doet subsidie aanvraag voor UAV-testlocatie

Aviolanda Woensdrecht heeft alles in huis om dé Europese locatie te worden waar onbemande vliegtuigjes (UAV’s) getest kunnen worden. Om de UAV-testlocatie te ontwikkelen wordt gemeente Woensdrecht lead-partner in het zogenaamd RESIBA-project. Voor de realisatie zal de gemeente met Nederlandse, Engelse en Belgische partners een subsidie aanvraag indienen via Interreg. Als co-financiering zal de gemeente een bijdrage leveren ad. € 96.000,-.

In de afgelopen drie jaar is de gemeente partner geweest in de Europese projecten 3i en BERISUAS. Deze projecten hadden als doel de cluster van onbemande luchtvaart rondom BPA te versterken. Het uiteindelijke resultaat was een brede samenwerking en kennisdeling binnen Europa over de ontwikkeling van een onbemand vliegtuig.

Het gebruik van UAV’s neemt snel toe. In Nederland zijn momenteel ruim 200 bedrijven actief die UAV’s bedrijfsmatig vliegen of ontwikkelen. Vanuit de vraagkant is ook een groei te verwachten. In de UAV-markt is vraag en aanbod onvoldoende bij elkaar gebracht en er zijn nog geen standaardtoepassingen ontwikkeld op basis van de marktvraag. “De doelstelling van de Europese samenwerking is om te komen tot Europese clusterontwikkeling waarbij vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht op één test- en demolocatie, namelijk Aviolanda Woensdrecht” aldus Steven Adriaansen, burgemeester.

Woensdrecht UAV testlocatie

Woensdrecht UAV testlocatie

Share this via