Geo Infra: van landschappelijke inrichting tot ontwikkeling van de Geo-Airflight

Geo Infra: van landschappelijke inrichting tot ontwikkeling van de Geo-Airflight

Geo Infra, gestart in 2002, is een civieltechnisch ingenieursbureau op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. De specialisten van Geo Infra voeren landmeetkundige opdrachten uit op een hoog kwaliteitsniveau en voor verschillende type klanten.

Geo Infra werkt aan infrastructuur, stedelijke en landschappelijke inrichting voor o.a. overheden, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en waterschappen. De werkzaamheden binnen Business Park Aviolanda zijn geconcentreerd op het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) de Geo-Airflight. Om de UAS diensten met betrekking tot de Geo-Airflight verder uit te bouwen, gaan zij zich begin 2015 vestigen in het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw “de Spirit”. De Geo-Airflight is voor diverse doeleinden en toepassingen inzetbaar. Invliegen van (3D) DSM-modellen, bruikbaar voor 3D ontwerpen en bepalen van hoeveelheden. Vegetatie monitoring, actualiseren topografische beheerskaart, luchtfoto’s bij calamiteiten zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden van de Geo-Airflight.

Share this via