Het Eiland Huijbergen

Het Eiland Huijbergen

P7092486In Huijbergen ligt een gebied met de naam “Het Eiland”. Het Eiland was vroeger een ven dat in gebruik was als zwemwater. In het water was een eilandje waarop een paviljoen stond. De naam van het gebied komt hoogstwaarschijnlijk van dit ‘eilandje’. Het plangebied van het Eiland heeft op dit moment nog gedeeltelijk een natuurbestemming en een agrarische bestemming.

Met de Groene Agenda van Aviolanda Woensdrecht willen we dit gebied een nieuwe impuls geven als natuur- en recreatiegebied. Momenteel worden diverse mogelijkheden onderzocht samen met de gemeente Woensdrecht, de Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta. Zo wordt er gedacht aan het maken van een helofytenfilter. Hierdoor zou het gebied op bepaalde tijden kunnen fungeren als overstort van rioolwater en tevens zou de waterkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Het Eiland wordt een belangrijke verbindingszone tussen het Akkerenven en de Kooisloot in Hoogerheide voor diverse amfibieën. Daarnaast gaat het verdroging in het gebied tegen.

Ook naar de cultuurhistorische waarde van het gebied wordt gekeken. Wellicht kan in de toekomst zelfs (lichte vorm van) recreatie plaatsvinden in het te creëren natuurgebied.

Oude kaart met Het Eiland in Huijbergen

Share this via