Nieuwbouw voor Avionica uit Rhenen stap dichterbij

Nieuwbouw voor Avionica uit Rhenen stap dichterbij

Hoogste punt Avionica bereikt
Woensdag 18 januari werd bij het LCW het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw Avionica gevierd. Directeur van het LCW, commodore Peter Ort hees symbolisch de vlag in de top in het bijzijn van de medewerkers van de locatie Rhenen en andere genodigden. In mei 2011 is gestart met de bouw van dit nieuwe pand om het kenniscentrum voor Avionica onderhoud, die nu nog op locatie Rhenen is gevestigd, bij het LCW op de vliegbasis Woensdrecht onder te brengen. Eind dit jaar worden de werkplekken in het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Er worden onder andere elektronische en fijnmechanische componenten van de vliegende en geleide wapensystemen getest, gerepareerd en gemodificeerd.

Directeur LCW: “Dit is een dag die we zullen onthouden, de dag dat we het hoogste punt bereikten. De uitvloeiselen van de vorige reorganisatie gaan we nu eindelijk in de praktijk zien. We hebben hierbij een lange periode van onzekerheid gekend voor de betrokken mensen. Maar we krijgen nu zicht op een mooie nieuwe locatie met een bijzonder futuristisch gebouw. Ik ben trots op de mensen die daarin een rol spelen.” Burgemeester Franzel vulde dit nog aan: “Ik ben trots op de medewerkers, de aannemer en toeleveranciers dat ze dit mogelijk maken en op de architect die dit mooie ontwerp bedacht heeft.”

Ontwerp nieuwbouw Avionica
De nieuwbouw voor Avionica wordt een modern en eigentijds gebouw. Het nieuwe gebouw bestaat uit een open en transparant middengebied, waar een atrium over twee verdiepingen wordt gerealiseerd. Op de tweede verdieping komt een crewroom met uitzicht richting het start- en rolbanenstelsel. Een oost/west oriëntatie van de meer transparante gevels zorgt voor veel zonlicht in het gebouw die het verloop van de dag weerspiegelt. Het glas zal tot het plafond reiken, waardoor het zonlicht diep het gebouw binnendringt. Door verschillende over elkaar vallende schalen als dakconstructie toe te passen komt er extra lichtinval via het dak. Ook de minste lichtgevoelige werkplekken, het diepst in het gebouw, kennen hierdoor een natuurlijk lichtinval.

Alles op één locatie
De uitvoering van dit nieuwbouwplan houdt verband met de vorige reorganisatie waarmee besloten is om de LCW locaties Rhenen en Dongen te sluiten en de werkzaamheden onder te brengen op de locatie Woensdrecht. In januari 2011 is gestart met de bouw van een nieuw legeringsgebouw, dat in het voorjaar van 2012 wordt geopend. In mei 2011 is ook begonnen met de bouw van een nieuw logistiek complex, dat na de zomer wordt opgeleverd. Als dit complex volledig is ingericht, wordt op de plaats van het huidige distributiecentrum de nieuwbouw voor de locatie Dongen opgestart. Volgens de huidige planning moeten in 2015 alle nieuwbouwactiviteiten zijn afgerond waarmee het LCW vanaf één locatie en in de toekomst als Regional Support Center al haar klanten kan bedienen.

Share this via