Hoogtepunten uit 2010

Hoogtepunten uit 2010

Algemeen
In maart 2010 is de verantwoordelijkheid van het project Aviolanda Woensdrecht overgegaan van de Provincie Noord-Brabant naar de gemeente Woensdrecht. Michel Reinders heeft zijn taken overgedragen aan de nieuw aangestelde projectleider Ron Weber.  In december is een plenaire dag georganiseerd om enerzijds te benadrukken dat Aviolanda een project van een veelzijdige groep van organisatie en groeperingen is en anderzijds om afspraken te maken voor de voortgang van het project.

People
Het afgelopen jaar was op people gebied het jaar van de Aviation Training Group. Het gebouw aan de Aviolandalaan in Hoogerheide is in gebruik genomen en de eerste studenten kregen les. In september hebben studenten van de Chileense Luchtmacht zelfs al hun certificaten ontvangen voor de F-16 onderhoudsopleiding die zij gevolgd hebben. Verder wordt er vanaf december samengewerkt met de Caribbean Aerospace College uit Jamaica. Ook met Fokker Elmo, dat evenals de WCAA gevestigd is op het bedrijventerrein Aviolanda, wordt samengewerkt. In december zijn aan het personeel hiervan diverse trainingen gegeven. Tevens is er een nieuwe hangar gebouwd waarin studenten straks praktijklessen kunnen volgen.

Planet
De gemeente Woensdrecht is de trekker van de Groene Agenda. In oktober zijn er met de diverse betrokken partijen schetssessies geweest en is er door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een voorstel gemaakt voor het eerst maakbare groene project.  

Profit
Op profit gebied hebben er een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo heeft onder andere het Deense bedrijf Terma een onderhoudsfaciliteit geopend op het terrein van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). Ook is het Business Park Aviolanda (BPA) opgericht, waarbij Rob Sturm is aangesteld als directeur. Jaap Drost geeft leiding aan de CV/BV Grond Exploitatie Maatschappij (GEM). Eind 2010 is men begonnen met het gebied bouwrijp en klaar voor oplevering te maken.
Meer financieel nieuws kwam na afloop van de ministerraad van 8 oktober. Toen werd bekend gemaakt dat het Rijk 2,14 miljoen euro beschikbaar stelt voor Aviolanda Woensdrecht. Voorwaarde is dat andere overheden ook een financiële bijdrage beschikbaar stellen. De beschikbaar gestelde subsidie zal gebruikt worden voor het verbeteren van de Aviolandalaan, de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het Business Park Aviolanda en de bouw van de praktijkruimte van de Aviation Training Group.

Share this via