Innovatie en gezamenlijk ondernemerschap op Woensdrecht

Innovatie en gezamenlijk ondernemerschap op Woensdrecht

Er zijn weer belangrijke stappen gezet voor het verder uitbouwen van het luchtvaartcluster op en rondom de vliegbasis Woensdrecht. Tijdens de jaarlijkse beurs van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) werden meerdere samenwerkingsovereenkomsten, intenties en contracten getekend.

 

Development Centre for Maintenance of Composites vestigt op Business Park Aviolanda
Tijdens de NIVD is de oprichtingsakte om een Development Centre for Maintenance of Composites (DCMC) te vestigen op Business Park Aviolanda getekend. Eerder dit jaar hebben Fokker, het NLR, TU Delft en Airborne tijdens de Paris Air Show een intentieovereenkomst ondertekend voor de oprichting van het DCMC. Dit kennis- en innovatiecentrum richt zich op het ontwikkelen van onderhoudsproducten-, processen – en diensten voor composietdelen van luchtvaartuigen. Dit initiatief is voortgekomen uit het Aerospace Cluster waarin de Luchtmacht, industrie en kennisinstituten participeren om invulling te geven aan de kennis- en innovatiebehoefte en daarbij kansen te creëren voor de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector. De commandant LCW, commodore Mario Verbeek: “Ik onderschrijf het belang van kennisdeling op composiet gebied voor vliegtuigen die steeds meer van composietmaterialen worden gemaakt en ben blij met de komst van het DCMC naar Woensdrecht.”

 

Innovatieproject voor balanceren rotorbladen vanuit vliegbasis Woensdrecht
Daarnaast hebben Airborne en het Nederland Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), beide gevestigd op de vliegbasis Woensdrecht, een contract ondertekend om zich innovatief in te gaan zetten voor een defensie technologie project. Commandant LCW, commodore Mario Verbeek: “Deze nieuwe technologie is belangrijk voor de Luchtmacht als klant, omdat hiermee het aantal testvluchten en de kosten teruggebracht kunnen worden en de inzetbaarheid van de helikopters daarmee vergroot kan worden.”

Avionica teststation center F-35 op Woensdrecht
Ook is er een intentie-overeenkomst ondertekend tussen 5 bedrijven en het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) om de mogelijkheden voor vestiging van een F-35 avionica teststation center op Woensdrecht te onderzoeken.
Fokker, NedAero, Thales, Terma, NLR en LCW hebben met het ondertekenen van een intentieovereenkomst zich gecommitteerd aan het onderzoeken van de mogelijkheid om gezamenlijk een LMSTAR teststation capaciteit voor de F-35 in te richten op het LCW. Het LMSTAR teststation wordt gebruikt om avionica componenten van de F-35 te testen en te repareren.

Kennisdeling Fokker en LCW voor NH90 onderhoud
Tenslotte hebben Fokker en het LCW een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het onderhoud aan de NH90 helikopter. Bijzonder hieraan is dat voor het eerst gewerkt zal worden met een industrie en defensie onderhoudsdock naast elkaar, in een onderhoudshangaar van Fokker. Op deze manier kan gebruik worden gemaakt van elkaars gereedschap en apparatuur benodigd voor het onderhoud en kan kennis over het onderhoud gedeeld worden.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Fokker voor het NH90 onderhoud.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Fokker voor het NH90 onderhoud.

Share this via