Intentieovereenkomst voor gezamenlijke onderneming

Intentieovereenkomst voor gezamenlijke onderneming

Woensdag 22 juli hebben vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, Stork en wethouder Meeuwisse van de gemeente Woensdrecht overeenstemming bereikt over een intentieovereenkomst.

Doel van de intentieovereenkomst is om partijen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen tot de oprichting van een gezamenlijke onderneming in de vorm van een Joint Venture. De op te richten Joint Venture wordt verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het Stork Fokkerterrein in Hoogerheide.

Afgelopen maanden is intensief en constructief gesproken tussen Stork, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht over het sluiten van een intentieovereenkomst. Dit met betrokkenheid van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). De partijen hebben in een bestuurlijk overleg naar elkaar een gegronde verwachting uitgesproken dat er een samenwerkingsovereenkomst kan worden gesloten en er een Joint Venture kan worden opgericht. De intentieovereenkomst is de eerste aanzet daartoe.

In het kader van het integrale gebiedsontwikkelingsproject Aviolanda Woensdrecht is dit een belangrijke stap. De herontwikkeling van het Stork Fokkerterrein is één van de speerpunten binnen dit project. Partijen kunnen langs deze weg gezamenlijk de regie gaan voeren over de ruimtelijke inrichting en de verdere invulling van het terrein.

De komende maanden wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst en de voorbereidingen getroffen voor de daadwerkelijke oprichting van de Joint Venture. In december 2009 zou de Joint Venture een feit moeten zijn.

Share this via