Kader voor de gebiedsontwikkeling bepaald en vastgelegd in een Uitgangspuntennotitie

Kader voor de gebiedsontwikkeling bepaald en vastgelegd in een Uitgangspuntennotitie

Voor de ontwikkeling van Aviolanda Woensdrecht hebben we samen met een grote groep betrokken partijen begin dit jaar afspraken gemaakt. Deze afspraken verwoorden alle afzonderlijke belangen, ambities, maar ook het bestaande beleid en de wet- en regelgeving. Alle afspraken hebben we vastgelegd in een Uitgangspuntennotitie. Deze notitie vormt het kader waar toekomstige ruimtelijke plannen aan moeten voldoen.

De afspraken gaan bijvoorbeeld over de ontwikkelingen van het bedrijventerrein bij de vliegbasis; over het aantrekken van internationale bedrijven, over het versterken van de werkgelegenheid. Afspraken gaan ook over opleidingsmogelijkheden voor onderhoudstechnici, over een verbetering van de voorzieningen en infrastructuur. En zeker niet in de laatste plaats gaan de afspraken over de versterking van de natuurwaarden rondom de gemeente Woensdrecht en de Brabantse Wal.

Met de Uitgangspuntennotitie zijn vier werkgroepen aan de slag gegaan om de plannen verder vorm te geven: de werkgroepen bedrijvigheid, groen, leefbaarheid en geluid.

Share this via