LCW gekwalificeerd voor uitvoeren NH90 motoren- en componentenonderhoud

LCW gekwalificeerd voor uitvoeren NH90 motoren- en componentenonderhoud

LCW gekwalificeerd voor uitvoeren NH90 motoren- en componentenonderhoud
Onthulling plaquette onderschrijft kwaliteiten hiervoor

RRTM-322 qualified repair centre, dat is de officiële benaming die het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) nu mag voeren om het NH90 motorenonderhoud (de RRTM-322) uit te voeren. Afgelopen donderdag heeft de commandant LCW, commodore Schevenhoven de plaquette onthuld die de kwaliteiten van het LCW hiervoor onderschrijft. Een afvaardiging van Rolls-Roys Turbomeca was aanwezig om dit heugelijke feit bij te wonen. Teneinde aan de strenge militaire luchtvaarteisen voor dit onderhoud te voldoen, hadden eerder al vijf personeelsleden van het LCW de benodigde training hiervoor gevolgd.

Na een succesvolle audit door de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) begin dit jaar heeft het LCW de bevoegdheid gekregen om het motoren- en componentenonderhoud voor de nieuwste vliegende aanwinst van de Luchtmacht uit te voeren. Het contract, de procedures, de kwalificaties van de mensen en de gereedschappen voor diverse soorten reparaties zijn nu allemaal gereed om daadwerkelijk het onderhoud te kunnen gaan doen.

Het toekennen van de kwalificatie is wederom een stap om in de toekomst het volledige onderhoud aan de NH90 helikopter uit te voeren op de locatie Woensdrecht, dus ook het basisonderhoud aan de helikopter wanneer de NH90 aan het aantal vlieguren zit voor onderhoud.

De onthulling van de plaquette voor kwalificatie voor NH90 motoren- en componentenonderhoud

Share this via