Logistiek Centrum Woensdrecht gaat samenwerking aan met internationale elektronicafabrikant

Logistiek Centrum Woensdrecht gaat samenwerking aan met internationale elektronicafabrikant

Hogere beschikbaarheid van reservedelen en kostenbesparing voor Defensie zijn de winstpunten van de toekomstige samenwerking met Elbit Systems of America op het gebied van elektronicaonderhoud voor de F-16’s en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht. Dinsdag 15 februari hebben commodore Peter Ort, directeur van het Logistiek Centrum Woensdrecht en Raanan Horowitz, directeur van Elbit Systems of America een intentieverklaring getekend om te komen tot samenwerking op dit gebied.

samenwerking defensie Elbit Systems of America

Commodore Peter Ort, directeur van het Logistiek Centrum Woensdrecht en Raanan Horowitz, directeur van Elbit Systems of America

 

Verbeteren serviceverlening voor klant
Het Logistiek Centrum Woensdrecht is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de elektronica van de F-16’s en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht (het zogenaamde avionica-onderhoud). Elbit Systems of America is wereldleider op het gebied van avionicasystemen van vliegtuigen en helikopters en heeft de avionicasystemen van de F-16 en Apache ontwikkeld en gebouwd. Met de toekomstige samenwerking wil het onderhoudsbedrijf de serviceverlening naar de klant verder verbeteren. Elbit heeft de intentie om in 2011 al werkzaamheden vanuit de Verenigde Staten over te brengen naar Woensdrecht waardoor de beschikbaarheid van reservedelen voor de luchtmacht, door kortere doorlooptijden, op korte termijn zal verbeteren. Ook worden hiermee de transportkosten om onderdelen voor reparatie op te sturen bespaard.

Uitbreiden regionale activiteiten
Het Logistiek Centrum Woensdrecht onderzoekt verder of haar faciliteiten, zoals geavanceerde teststations, beschikbaar kunnen worden gesteld aan Elbit waardoor ze in staat wordt gesteld diensten te verlenen aan derde partijen in Europa. Voor het onderhoudsbedrijf wordt hiermee de bezettingsgraad van de geavanceerde en kostbare apparatuur verhoogd en de operatiekosten verlaagd. Elbit wil samen met de Nederlandse industrie de regionale onderhoud-, reparatie- & revisieactiviteiten uitbreiden om vanuit de (omgeving van) vliegbasis Woensdrecht de militaire en civiele luchtvaart in Europa te ondersteunen. Hierdoor wordt in Nederland werkgelegenheid gecreëerd wat past binnen het Maintenance Valley en Aviolanda concept. De verwachting is dat met deze samenwerking innovatieve ontwikkelingen, samen met kennisinstituten, verder worden vormgegeven.

3e overeenkomst op rij
Volgens directeur van het Logistiek Centrum Woensdrecht, commodore Peter Ort, wordt met de samenwerking opnieuw een grote internationale onderneming aan het team toegevoegd. “Deze intentieverklaring zal leiden tot verbetering van de ondersteuning aan de luchtmacht en brengt ons een stap dichter bij de visie van de Nederlandse overheid voor Maintenance Valley, waarin wordt gestreefd naar een clustering van bedrijven voor militaire en civiele luchtvaartonderhouds-activiteiten. Het Logistiek Centrum Woensdrecht speelt binnen Defensie een belangrijke rol om onderhoudswerkzaamheden goedkoper en efficiënter uit te voeren. Hiervoor zoeken we de samenwerking op met fabrikanten en de Nederlandse industrie.” Ook directeur van Elbit Systems of America, Raanan Horowitz, reageert enthousiast: “Elbit is blij om oplossingen te leveren voor ondersteuning van de Koninklijke Luchtmacht.” Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Woensdrecht en de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid omarmen eveneens dit initiatief waarmee inmiddels de 3e samenwerking wordt opgestart. Eerder werd op 4 november 2010 een gelijksoortige overeenkomst getekend met Boeing voor werkzaamheden aan de Chinook en Apache helikopters, waarbij eveneens de Nederlandse industrie zal worden ingeschakeld. In mei 2010 werd al een ondersteuningsfaciliteit van het Deense bedrijf Terma geopend bij het Logistiek Centrum Woensdrecht, waarmee het onderhoud aan elektronische verdedigingssystemen niet meer in Denemarken wordt uitgevoerd, maar bij het onderhoudsbedrijf zelf. Met deze overeenkomsten toont het Logistiek Centrum Woensdrecht aan dat het niet blijft bij ideeën om te gaan samenwerken, maar krijgen deze ideeën daadwerkelijk vorm

Share this via