Meisjes maken kennis met vliegtuigonderhoud tijdens Girlsday op Aviolanda Woensdrecht

Meisjes maken kennis met vliegtuigonderhoud tijdens Girlsday op Aviolanda Woensdrecht

Op 26 april 2012 brengen 30 meisjes van het Moller College uit Ossendrecht een bezoek aan Fokker Elmo en de Aircraft Maintenance & Training School in de gemeente Woensdrecht. Dit bezoek maakt onderdeel uit van de landelijke Girlsday: een initiatief van VHTO voor meisjes van 10-15 jaar met als doel de interesse voor bètawetenschappen, techniek en ICT al op jonge leeftijd te wekken. Op het terrein van Aviolanda Woensdrecht kunnen zij kennismaken met onderhoud in de luchtvaart.

Fokker Elmo en de Aircraft Maintenance & Training School (onderdeel van het Markiezaat College), organiseren op 26 april met hulp van de gemeente Woensdrecht een interactief programma waarbij de meisjes een kijkje in de keuken van de bedrijven krijgen  en aan de slag kunnen met een heuse praktijkopdracht.

Programma

09.00 uur      Ontvangst bij Fokker Elmo
09.45 uur       Doe-activiteit bij Fokker Elmo
11.15 uur       Ontvangst bij de AM&TS
11.45 uur       Doe-activiteit AM&TS
13.00 uur      Einde programma

Techniek heeft de toekomst
Het is belangrijk dat de participatie van meisjes en vrouwen aan een opleiding en beroep in bèta, techniek en ICT in Nederland wordt vergroot. Bedrijven hebben een tekort aan goed opgeleide technici. Ook de ministers van EL&I, OCW en SZW kiezen samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven voor een aanpak die meer jongeren overtuigt dat een carrière in de techniek de toekomst heeft.

Economisch gezien heeft Nederland vrouwelijke bèta/technici nodig om huidige en toekomstige vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Er kiezen al steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs voor exacte en technische vakken. Bij de meisjes steeg de belangstelling voor bèta/technische studies in het hoger onderwijs met 54% ten opzichte van 2000. In 2011 kiest bijna 50% van de meisjes uit 6-vwo voor een natuurprofiel. In 2003 was dit nog 37%.

Girlsday 2012
Tijdens Girlsday nemen meisjes deel aan diverse activiteiten door heel Nederland. Grote bedrijven, maar  ook kleinere organisaties als scheepsbouwers, meubelmakers, theaters en gipskamers ontvangen meisjes uit zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Proeven, programmeren, testen, ontwerpen en onderzoeken: zelf aan de slag en actief bezig zijn met bèta, techniek en ICT staan tijdens Girlsday centraal. Vrouwelijke technici en wetenschappers begeleiden de meisjes tijdens activiteiten. Girlsday 2012 wordt georganiseerd door VHTO, “Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek” en is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met TechniekTalent.nu, Jet-Net, en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aviolanda Woensdrecht
Aviolanda Woensdrecht is een integrale gebiedsontwikkeling op en rond vliegbasis Woensdrecht die tot stand is gekomen door een gezamenlijk gedragen aanpak. Een intensieve samenwerking van verschillende partijen: ondernemingen, onderwijs en overheid. Samen proberen we hier hét Europese centrum op het gebied van vliegtuigonderhoud te realiseren.
Aviolanda Woensdrecht draagt graag een steentje bij aan de samenwerking tussen onderwijs en ondernemingsschap en aan het promoten van vliegtuigonderhoud als vakgebied met zeer interessante loopbaanperspectieven.

Share this via