Ministerie van Defensie tekent overeenkomst met private partij voor motorenonderhoud

Ministerie van Defensie tekent overeenkomst met private partij voor motorenonderhoud

Het Ministerie van Defensie heeft vrijdag 25 maart een overeenkomst met DutchAero Services getekend om samen het motorenonderhoud uit te voeren bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. Het unieke van deze overeenkomst is dat het Ministerie van Defensie aan een private partij haar infrastructuur, productiemiddelen, uitrusting en gereedschappen beschikbaar stelt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, terwijl DutchAero Services verantwoordelijk wordt voor het proces. Op deze manier is het mogelijk om werk van derde partijen aan te trekken om het onderhoudsproces efficiënter en uiteindelijk goedkoper uit te voeren.

Contractondertekening Defensie en DutchAero Services

V.l.n.r. Avio Senior Vice President Military Aero Engine Division Mr. M. Mattioli Directeur Defensie Materieel Organisatie dhr. ir. R.A. Hendrichs CEO DutchAero Services dhr. dr. A.T.J. Verbeek

De overeenkomst werd getekend op de vliegbasis Woensdrecht door de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, de heer Lex Hendrichs en de directeur van DutchAero Services, de heer Ad Verbeek. DutchAero Services is een dochteronderneming van het Italiaanse Avio. Het Logistiek Centrum Woensdrecht maakt onderdeel uit van de Defensie Materieel Organisatie.

Goedkoper voor de klant
Het hoofddoel van deze overeenkomst is het garanderen van het huidige F100 motorenonderhoud voor de resterende Nederlandse gebruiksperiode van de F-16. Dit alles om een goedkoper onderhoudsproces aan de klant, de Koninklijke Luchtmacht te bieden. Deze overeenkomst is een van de stappen van het Logistiek Centrum Woensdrecht om verdere samenwerking met de industrie, zoals DutchAero Services, op te zoeken. Eerder heeft het Logistiek Centrum Woensdrecht overeenkomsten tot samenwerking getekend met Terma, Boeing en Elbit.

Ondersteuning Maintenance Valley initiatief
Naast het hoofddoel is de publiek private samenwerking bedoeld om onderhoudswerkzaamheden aan de F100 motor van de F-16 voor derde partijen aan te trekken. Door extra motorenonderhoud aan te trekken wordt het Maintenance Valley initiatief ondersteund. Hierbij wordt door de Nederlandse regering gestreefd naar een cluster van luchtvaartgerelateerde bedrijven in Zuid-Nederland, met de vliegbasis Woensdrecht als centrum voor het militaire vliegtuigonderhoud. Ook is deze overeenkomst belangrijk om Nederland te kwalificeren als Regional Support Center voor het onderhoud aan motoren van de opvolger van de F-16.

Behoud van kennis en ervaring
Met deze overeenkomst behoudt het Ministerie van Defensie de kennis en bekwaamheid van het F100 motorenonderhoud. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het voortzetten van de rol vansmart maintainer/smart buyer in militiare motoren. Voor DutchAero Services brengt deze overeenkomst ontwikkelingen op het gebied van militaire motorenonderhoudsactiviteiten met zich mee. De overeenkomst is een bevestiging van de technologieën en capaciteiten van het Logistiek Centrum Woensdrecht, die hiermee profiteert van de synergie met de Avio Group, een internationale onderneming opererend in de civiele en militaire luchtvaartsector voor meer dan een eeuw, die tevens een belangrijke positie op Europees niveau heeft voor militiare onderhouds-, reparatie- en revisiewerkzaamheden.

Contractondertekening Defensie en DutchAero Services2

CEO DutchAero Services dhr. dr. A.T.J. Verbeek Directeur Logistiek Centrum Woensdrecht commodore ir. P.K. Ort

Share this via