Motorenonderhoud F-35 naar Nederland: goed voor Woensdrecht

Motorenonderhoud F-35 naar Nederland: goed voor Woensdrecht

Nieuws goed voor Woensdrecht
Besluit zorgt voor jarenlange werkgelegenheid

Gisteren heeft het F-35 Joint Program Office in de Verenigde Staten bekendgemaakt dat Nederland één van de Europese landen is die in de toekomst het onderhoud aan de F-35 motoren kan gaan uitvoeren.

Hoogwaardige kennis

Als het toekomstige F-35 motorenonderhoud in Nederland plaatsvindt, betekent dit onder meer dat hoogwaardige kennis over motorenonderhoud behouden blijft en dat op het Logistiek Centrum Woensdrecht een stevige basis voor onderhoudsactiviteiten voor de komende dertig jaar ontstaat. Het streven is dat de motorenonderhoudsfaciliteit eind 2019 volledig operationeel is. Dit komt de totale gebiedsontwikkeling Aviolanda in West-Brabant ten goede.

Positieve effecten werkgelegenheid

Burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht is bijzonder ingenomen met het nieuws. “Het besluit dat in Amerika nu is genomen is belangrijk voor Nederland en daarmee ook voor Woensdrecht. Defensie heeft er eind vorig jaar voor gekozen al het onderhoud van de toestellen in onze gemeente te concentreren. Woensdrecht zal daarmee ook een belangrijke plek krijgen voor het motorenonderhoud van de F-35. Zoals wij begrijpen zal dit positieve effecten hebben op de werkgelegenheid op en rondom de vliegbasis voor de komende decennia. Daar zijn we als Woensdrecht erg blij mee. De laatste maanden beginnen de gezamenlijke inspanningen op het gebied van Maintenance haar vruchten af te werpen. Wij krijgen steeds meer signalen dat bedrijven interesse tonen voor Businesspark Aviolanda. De komst van de
F-35 draagt bij aan de vestigingsplaatskeuze van luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid in Woensdrecht. Het in Amerika genomen besluit zal zeker in ons voordeel werken.”

JSF2

Meer informatie:http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2014/12/11/nederland-kan-motoronderhoud-f-35-gaan-uitvoeren

 

Share this via