Nederland en België werken samen om inzetbaarheid NH-90 te garanderen

Nederland en België werken samen om inzetbaarheid NH-90 te garanderen

Maandagmiddag 3 februari vond op vliegbasis Woensdrecht een inhuldigingsceremonie plaats ter ere van de Binationale Logistieke Cel NH-90 (BNLC). De BNLC is onderdeel van de Belgisch Nederlandse Samenwerking (BeNeSam). Het is een belangrijke stap in het binationale beheersproces van de NH-90 (de nieuwste helikopter binnen Defensie, die momenteel wordt ingevoerd). Het doel voor zowel Nederland, als België is de beschikbaarheid van de NH-90 zeker te stellen en dat tegen zo laag mogelijke kosten te doen.

Inhuldigingsceremonie
Ter ere van de samenwerking werd een speciale BNLC-plaat ingehuldigd door de heer Hendrichs, directeur van de Nederlandse Defensie Materieel Organisatie (DMO), en door luitenant-generaal Clément, directeur-generaal Materiaal Resources van de Belgische Defensie. Beiden werden ontvangen door commodore Schevenhoven, commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht.

Belgisch-Nederlandse samenwerking
De BNLC is het resultaat van de jarenlange samenwerking tussen Nederland en België, binnen de zogenaamde BeNeSam-akkoorden. Deze militaire samenwerking gaat terug tot 1948, het jaar waarin België en Nederland het Militair Samenwerkings-verdrag sloten. In de loop der jaren heeft de militaire samenwerking tussen beide landen zich steeds verder uitgebreid, ook in het materieel-logistieke domein. De samenwerking rondom de NH-90 gaat overigens verder dan de Belgische en Nederlandse landsgrenzen. Meerdere Europese landen werken samen op het gebied van deze helikopter. De BNLC is een belangrijke stap in het binationale beheersproces ervan.

Commandant Schevenhoven is ervan overtuigd dat België en Nederland er als één team in zullen slagen de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de NH-90 op het vereiste niveau te brengen en te houden, ter ondersteuning van de Belgische en Nederlandse operaties.

nederlandbelgie

Commodore Schevenhoven overhandigt het LCW-wapenschild aan Luitenant Generaal Clémen

Share this via