Netwerk Logistiek Centrum Woensdrecht met Nederlandse bedrijven breidt zich uit

Netwerk Logistiek Centrum Woensdrecht met Nederlandse bedrijven breidt zich uit

Op 20 juni heeft het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) het netwerk met Nederlandse bedrijven en kennisinstituten weer verder uitgebreid. Tijdens een open dag voor de medewerkers zijn concrete stappen gezet voor Defensie om samen met bedrijven de operationele klant nog beter te kunnen ondersteunen. Het doel is kosten voor het onderhoud te verlagen, de beschikbaarheid van de vliegtuigen te verhogen en om Nederland te positioneren voor het toekomstige F-35 onderhoud.

De samenwerkingen ondersteunen de gebiedsontwikkeling Aviolanda. Luchtvaartgerelateerde activiteiten op en rondom de vliegbasis Woensdrecht worden verder ontwikkeld.

Vestiging Airborne Services op Woensdrecht voor rotorbladen onderhoud

Voor het bedrijf Airborne Services is de weg vrij om zich op de vliegbasis Woensdrecht te vestigen om rotorbladen te onderhouden. Commandant LCW, commodore Eric Schevenhoven en directeur Airborne Services, Marco Brinkman hebben vandaag een overeenkomst ondertekend voor het medegebruik van de faciliteiten van het LCW tegen marktconforme prijzen.

Dit initiatief sluit mooi aan bij een andere ondertekening deze week. Tijdens de Paris Air Show is een intentieovereenkomst ondertekend voor de oprichting van het Dutch Composites Maintenance Centre (DCMC). Dit kennis- en innovatiecentrum (bestaande uit Fokker, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, TU Delft en Airborne Services) richt zich op het ontwikkelen van onderhoudsproducten-, processen en diensten voor composietdelen van luchtvaartuigen. Het DCMC zal gevestigd worden bij het luchtvaartonderhoudscluster rondom de vliegbasis Woensdrecht.

Toestemming voor testen antennes Thales in Antennemeetruimte LCW

Het Nederlandse bedrijf Thales en de Luchtmacht hebben sinds kort de benodigde toestemming voor het medegebruik van de Antenne Meetruimte van het LCW. Hierdoor is het voor Thales mogelijk om antennes te gaan testen in een door Defensie beschikbaar gestelde omgeving. Dankzij het gebruik van de testmogelijkheid kan Thales haar Europese NAVO klanten en in de toekomst het onderhoud van radarapparatuur voor meerdere vliegtuigtypes beter bedienen.

Kennisuitwisseling met Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Het LCW zoekt ook de samenwerking met kennisinstituten. Zo hebben commodore Schevenhoven en de heer Peters, algemeen directeur van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) vandaag een contract getekend om kennis en technologie van het NLR in te zetten voor optimalisering van de instandhouding van de wapensystemen van de Luchtmacht. Hiervoor werkt het NLR op locatie samen met de afdeling Programma Management van het LCW. Focus hierbij ligt op de permanente identificatie van componenten die de beschikbaarheid van de vloot en/of de kosten nadelig beïnvloeden. Het vinden van oorzaken en het realiseren van oplossingen vindt in teamverband plaats. Verschillende NLR medewerkers zijn enige dagen per week op de locatie Woensdrecht aanwezig.

Commodore Eric Schevenhoven, commandant Logistiek Centrum Woensdrecht en Marco Brinkman, directeur Airborne Services ondertekenen een overeenkomst voor vestiging van Airborne Services op de vliegbasis Woensdrecht voor het onderhoud aan rotorbladen.
Commodore Eric Schevenhoven, commandant Logistiek Centrum Woensdrecht en Marco Brinkman, directeur Airborne Services ondertekenen een overeenkomst voor vestiging van Airborne Services op de vliegbasis Woensdrecht voor het onderhoud aan rotorbladen.

Share this via