News

  • Alles
  • Aerospace News (ENG)
  • Aerospace Nieuws (NL)
  • Aviolanda Other News (NL)
Europese erkenning voor opleidingen Vliegtuigtechniek

De EASA Part 147 erkenning van AM&TS Fokker Services in Hoogerheide wordt vanaf 1 november 2009 voortgezet in een nieuwe organisatie onder de naam Aircraft Maintenance & Training School bv, een volle "dochter" van de World Class Aviation Academy, een bv van ROC West-Brabant. Daarmee...

Workshop Mutual Gains Approach beproefd en op de praktijk gebaseerd

Op 9 september 2009 hielden Marcel Fränzel (burgemeester gemeente Woensdrecht en voorzitter Aviolanda Woensrecht) en Martijn Koobs (provincie Noord Brabant) een workshop over Aviolanda Woensdrecht als duurzame gebiedsontwikkeling tijdens de Habiforum Spiegeldag 2009. De Habiforum Spiegeldag is het belangrijkste congres als het gaat om gebiedsontwikkeling. Tijdens het...

Intentieovereenkomst voor gezamenlijke onderneming

Woensdag 22 juli hebben vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, Stork en wethouder Meeuwisse van de gemeente Woensdrecht overeenstemming bereikt over een intentieovereenkomst. Doel van de intentieovereenkomst is om partijen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen tot de oprichting...

Ondertekening intentieverklaring Aviolanda Woensdrecht: impuls voor de regio

Aviolanda Woensdrecht takes off. Aviolanda Woensdrecht is een project waarmee Zuid-Nederland zich profileert als maintenance hotspot. Op vrijdag 3 juli tekenden de provincie Noord Brabant, de gemeente Woensdrecht, World Class Aviation Academy, Stork Fokker, de Brabantse Milieufederatie en Program Office World Class Maintenance een ambitieuze...

Kader voor de gebiedsontwikkeling bepaald en vastgelegd in een Uitgangspuntennotitie

Voor de ontwikkeling van Aviolanda Woensdrecht hebben we samen met een grote groep betrokken partijen begin dit jaar afspraken gemaakt. Deze afspraken verwoorden alle afzonderlijke belangen, ambities, maar ook het bestaande beleid en de wet- en regelgeving. Alle afspraken hebben we vastgelegd in een Uitgangspuntennotitie....