Nieuwe gezichten gemeente Woensdrecht

Nieuwe gezichten gemeente Woensdrecht

Wethouder Anton van der Wijst en Ron Weber, projectleider Aviolanda, stellen zich graag kort aan u voor.

Anton van der Wijst
Als nieuwe wethouder in de gemeente Woensdrecht mag ik sinds enkele maanden de gemeente vertegenwoordigen in de Bestuurlijke Kerngroep Aviolanda.
Aviolanda als project maakt ook mij heel enthousiast. Het is een geweldige uitdaging dit te doen slagen.
Vanuit de portefeuilles Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Onderwijs wil ik de komende jaren graag mijn bijdrage leveren aan het realiseren van een goed evenwicht in dit project en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.Mijn achtergrond als directeur van de lokale Rabobank zal mij bij de voortgang van Aviolanda goed van pas komen. Als raadslid in Woensdrecht sinds 2002 ben ik bij de besluitvorming vanaf de startfase betrokken. In mijn visie is het van essentieel belang, dat de diverse aspecten van people, profit en planet in de nabije toekomst zoveel mogelijk tegelijkertijd ontwikkeld worden.Dat is niet alleen zo afgesproken met alle betrokken partijen, daar sta ik volledig achter.Het lijkt mij nu heel belangrijk, dat we op korte termijn van deze aspecten ook daadwerkelijk onderdelen gaan realiseren.Ik wil er aan werken om alle betrokkenen ook echt betrokken te laten zijn.

Ron Weber2010
Sinds april ben ik de nieuw aangestelde projectleider Aviolanda voor de gemeente Woensdrecht. Met veel enthousiasme probeer ik middels dit project een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefkwaliteit in en rond de gemeente Woensdrecht.
Dat zoveel partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en milieu een basis hebben gevonden om gezamenlijk achter dit project te gaan staan is een prestatie van formaat. Wat ons nu te doen staat is het omzetten van visie en committent in concrete projecten.

Share this via