Nieuwe LCW-organisatie

Nieuwe LCW-organisatie

Het Logistiek Centrum Woensdrecht heeft een grote organisatorische verandering ondergaan, die op 9 december is ingegaan. Speelde het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) al een cruciale en centrale rol bij de instandhouding van het materieel van de Koninklijke Luchtmacht, die rol is door de recente reorganisatieronde nog groter geworden. Werk dat eerst ‘op de velden’ gebeurde, wordt nu gecentraliseerd op Woensdrecht. Concreet betekent dit dat faseonderhoud van de vliegbases Volkel en Leeuwarden en van het Defensie Helikopter Commando te Gilze-Rijen weggaan en op of vanuit Woensdrecht wordt gerealiseerd. Om dit te kunnen realiseren, wordt in de onderhoudshangaar voortaan voor de F-16’s in tweeploegendienst gewerkt. Ook worden aan de hoofdtaken van het LCW toegevoegd: programmamanagement van alle (lucht)wapensystemen van de Luchtmacht en een centrale inkoopfunctie.

Afdeling Programma Management

Het nieuwe LCW heeft twee uitvoerende afdelingen. De afdeling Programma Management is verantwoordelijk voor o.a. een doelmatige instandhouding van alle (lucht)wapensystemen van de Luchtmacht. De andere nieuwe LCW-afdeling Onderhoud & Logistiek voert onder meer die instandhouding uit, maar bij Programma Management ligt het overzicht en de regie van de zeven (gecombineerde) programma’, te weten: F-16 jachtvliegtuigen & PC-7 lesvliegtuigen,  helikopters Chinook &search & rescue AB-412, Apache gevechtshelikopter, NH90 & Cougar & Alouette helikopters, luchttransportvloot (nieuw voor het LCW, waaronder de KDC-10 en Hercules), missieondersteunende systemen ‘groen’ (bijvoorbeeld Patriot luchtafweergeschut) en missieondersteunende systemen ‘blauw’ (bijvoorbeeld luchtverkeersbeveiliging en meteorologie). Over alle systemen heen werkt het nieuwe opgerichte Inkoop Uitvoeringscentrum, die alle inkoopactiviteiten voor de hele Luchtmacht uitvoert.

Afdeling Onderhoud & Logistiek

De afdeling Onderhoud & Logistiek is verantwoordelijk voor het onderhouden, repareren en modificeren van de vliegtuigen en helikopters. De afdeling bestaat uit vier squadrons en één productverantwoordelijke eenheid. Het squadron Vliegtuig- & Helikopteronderhoud voert het faseonderhoud uit aan vliegende wapensystemen. Het squadron Componentenonderhoud houdt zich bezig met uitvoeren van onderhoud aan vliegtuigcomponenten en -motoren. Het squadron Technologie & Missieondersteuning is gericht op toepassen van technologie, waaronder ontwikkeling en systeemintegratie, ter ondersteuning van de commandant in het operatiegebied. Voor dit squadron zal op Woensdrecht nieuwbouw gerealiseerd worden, waarna de LCW-locatie Dongen kan worden gesloten. Tenslotte draagt het squadron Logistiek zorg voor inname, opslag en distributie van al het (lucht)wapensysteemgebonden materieel voor het CLSK en overige defensieonderdelen. De productverantwoordelijke eenheid Ondersteunende Systemen werkt aan de instandhouding van operationele voertuigen, productiemiddelen en gronduitrustingapparatuur van de vliegbasis Woensdrecht.

Samenwerking

Het nieuwe LCW telt ongeveer 340 arbeidsplaatsen minder. Er zijn nu ongeveer 1.150 functies bij het LCW. Met deze reorganisatie is niet ‘slechts’ vorm gegeven aan een bezuinigingsplicht, er is ook en vooral vanuit de efficiëntiegedachte gecentraliseerd. Deze organisatorische wijzigingen binnen de Luchtmacht laten het werken aan de toekomst van het LCW als Regional Support Centre en one stop shop in Aviolanda Woensdrecht onverlet, versterken deze zelfs. Ook het nieuwe LCW heeft samenwerking met de vliegtuigindustrie hoog in het vaandel staan. Er bestaan al verstrekkende afspraken met original equipment manufacturerszoals Elbit Systems of America, Boeing en Terma. Maar ook het gereorganiseerde LCW blijft zoeken naar samenwerkingsverbanden, die voor alle betrokkenen tot een win-winsituatie kunnen leiden. Zo zijn op 21 november tijdens de beurs Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) in Ahoy Rotterdam een contract en twee intentieovereenkomsten met resp. AAR, Thales en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium ondertekend.

nieuwe LCW

 

 

 

Share this via