Nieuwe toegangspoort geopend tussen Aviolanda en vliegbasis Woensdrecht

Nieuwe toegangspoort geopend tussen Aviolanda en vliegbasis Woensdrecht

Op woensdag 26 juni jl. is de nieuwe verbindingsweg en poort tussen Aviolanda Aerospace en vliegbasis Woensdrecht officieel geopend door kolonel Ben Kamstra (commandant vliegbasis Woensdrecht) en Sander Heijmans (Aviolanda). De poort zorgt ervoor dat de medewerkers van defensie en het personeel op Aviolanda, zoals Fokker, met de juiste accreditatie sneller op de plaats van bestemming kunnen zijn.

“We zien dat er steeds vaker wordt samengewerkt aan het onderhoud van civiele en militaire vliegtuigen en helicopters. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Zo werkt Fokker aan de NH-90 op het terrein van Aviolanda en worden medewerkers van 4Repair ook ingeschakeld voor projecten aan de militaire zijde van het hek”, aldus Sander Heijmans, directeur van Aviolanda.

In 2016 is de poort tussen Aviolanda Aerospace en de Vliegbasis Woensdrecht geopend. De huidige poort gaf de lang gewenste ‘vrije toegang’ voor de intensieve samenwerking tussen beide partijen, maar met de voorbereidingen op de komst van het F-135 motoronderhoud bleek het concept van deze toegangsregeling niet meer mogelijk. De behoefte aan wederzijds ‘vrije toegang’ bleef echter bestaan en dit heeft uiteindelijk geleid tot de nieuwe poort. Deze zogenaamde ‘speedgate’ geeft weer nieuwe flexibele toegangsmogelijkheden voor de toekomst zonder concessies te doen aan het vereiste veiligheidsniveau.

 

Share this via