Ondertekening intentieverklaring Aviolanda Woensdrecht: impuls voor de regio

Ondertekening intentieverklaring Aviolanda Woensdrecht: impuls voor de regio

Aviolanda Woensdrecht takes off. Aviolanda Woensdrecht is een project waarmee Zuid-Nederland zich profileert als maintenance hotspot. Op vrijdag 3 juli tekenden de provincie Noord Brabant, de gemeente Woensdrecht, World Class Aviation Academy, Stork Fokker, de Brabantse Milieufederatie en Program Office World Class Maintenance een ambitieuze intentieverklaring. Hiermee is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het gebied op en rondom de vliegbasis Woensdrecht bereikt.

De plannen die door Aviolanda Woensdrecht ontwikkeld zijn, gaan in op drie onderwerpen: profit (economische ontwikkelingen), planet (groene ontwikkelingen) en people (ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid). Een belangrijke economische ontwikkeling is het mogelijk maken van de vestiging van nieuwe bedrijven op MRO gebied (Maintenance, Overhaul en Repair) in de luchtvaartindustrie. Hiervoor worden onder andere bestaande bedrijventerreinen op én rondom de vliegbasis geherstructureerd.

Voor de groene ontwikkeling van het gebied wordt voornamelijk ingezet op aansluiting en uitbreiding van huidig beleid; belangrijkste pijler is de realisatie van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) van de Overberg (aan de oostkant van de landingsbaan) tot het Eiland van Huijbergen. Daarnaast is de versterking van de Brabantse Wal een pijler van de groene ontwikkelingen.

Een belangrijk onderwerp van de ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid is onderwijs. De komst van de World Class Aviation Academy is dan een belangrijke stap binnen de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht. De nieuwe academie zal haar deuren openen op het huidige Stork Fokker terrein. Ook zijn er plannen over de vestiging van een campus.

De ondertekening van de intentieverklaring staat symbool voor een vruchtbare samenwerking tussen de genoemde bestuurlijke partners van Aviolanda Woensdrecht. Defensie is ook intensief betrokken bij Aviolanda Woensdrecht. Daarnaast zijn partijen als de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), het Brabants Landschap, het dorpsplatform Huijbergen en Hoogerheide, REWIN, Benegora, de Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie (ZLTO), Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en Namiro vanaf het begin bij Aviolanda Woensdrecht betrokken. Dit proces, waarin vele verschillende belangen al in een vroeg stadium samenkomen en de regie samen gevoerd wordt, wordt ook wel de Mutual Gains Approach genoemd. Bij Aviolanda Woensdrecht ingezet met resultaat; een duurzaam en breed gedragen gebiedsontwikkeling.

Nu de intentieverklaring getekend is, kunnen de plannen vertaald worden naar een structuurvisie. De komende maanden wordt er door Aviolanda Woensdrecht dan ook gewerkt aan een structuurvisie van het plangebied.

Share this via