Ravelijnlezing: de verborgen kracht van maintenance

Ravelijnlezing: de verborgen kracht van maintenance

De ‘verborgen kracht van maintenance’ was het thema van de Ravelijnlezing op 26 mei in Bergen op Zoom. En in het verlengde daarvan: de impact en de kansen die maintenance biedt aan de regio. De focus lag hierbij op vliegtuigonderhoud. Drie begrippen kwamen meerdere keren aan bod: Aviolanda Woensdrecht, F-35 en composiet.

De Ravelijnlezing is een jaarlijks terugkerend kennis- en netwerkevent. Het wil een platform zijn waarop politieke, economische en sociale onderwerpen worden besproken en de impact die ze hebben op de regio. Hierbij richt de stichting die achter de lezing zit zich op het bij elkaar brengen van de Triple Helix, ofwel: overheid, ondernemers en onderwijs.

Op donderdag 26 mei stroomt theater De Maagd al vroeg in de middag vol. Niet met bezoekers die komen voor een toneel- of dansvoorstelling, maar met vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, onderwijs en bedrijven.

Vliegtuigonderhoudscluster Aviolanda Aerospace
Voor de twee keynote-sprekers is er een kort programma met zogenoemde Innovation Talks.

Directeur Ed Heinen van Aviolanda Aerospace gaat in zijn presentatie in op het (vliegtuig)onderhoudscluster op en rond de luchtmachtbasis Woensdrecht. Een cluster dat bestaat uit een civiel en militair deel die elkaar steeds meer weten te vinden. Heinen: “Aviolanda faciliteert de synergie tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en LCW. Het is een toekomstgericht cluster dat we samen verder ontwikkelen.”

Grote nieuwe vestiger
De Aviolanda-directeur staat ook stil bij de nieuwe vestiger LR Systems. Dit bedrijf ontwikkelde een laserrobotsysteem dat volautomatisch de verflagen van vliegtuigen verwijdert. De ontwikkeling van de robot vond plaats in een innovatieproject van REWIN op Aviolanda. Regionale én internationale partners en onderwijsinstellingen als Avans werkten mee aan het project. “De letter of intent is getekend, de bouwtekeningen worden gemaakt.” LR Systems levert de regio vijftig tot honderd nieuwe banen op.

Innovatie op de werkvloer
Dat de interactie tussen civiel en defensie toeneemt blijkt uit de recente vestiging van composietenbedrijf Airborne op Aviolanda. Het bedrijf opende medio mei een workshop op het militaire deel. Medewerkers van Airborne en van LCW repareren en onderhouden er samen de composieten rotorbladen van de defensiehelikopters. Marco Brinkman, managing director van Airborne Services: “Synergie en innovatie vindt plaats op de werkvloer; niet op directieniveau.”

Composietenonderhoud
Brinkman: “Composieten is booming business, maar vooral in de nieuwbouw. Composietinspectie en onderhoud loopt ver achter. Dat is een kans.” Hij benadrukt dat DCMC een initiatief is vanuit de behoefte in de regio dat niet ‘technisch gestuurd’ is, maar marktgedreven. “DCMC overbrugt de zogenoemde valley of death in de ontwikkelfase tussen universiteit en het bedrijf dat het naar de markt brengt.”

Agile maintenance
Commodore Mario Verbeek van Logistiek Centrum Woensdrecht is de eerste keynote spreker. Zijn thema is Agile Maintenance. Ofwel: maintenance moet ‘wendbaar’ zijn. Ter illustratie toont hij een film met recente missies van defensie. Van het stof en het zand in Mali tot de zoutwatercondities bij de anti-piraterijmissies aan de Afrikaanse oostkust en de verschillende impact daarvan op de helikopters. En dus op het onderhoud. Daarnaast heeft een maintenance organisatie te maken met de alsmaar sneller voortschrijdende technologische ontwikkelingen, zegt hij. Verbeek: “Organisaties moeten dat bijhouden. Dat is een kans.”

Niet gestelde vragen
Verandering is de enige constante in deze wereld, vindt Verbeek. Daarom is het volgens de commodore nodig om netwerken te verbinden én om met elkaar te veranderen. Zoeken naar de zwarte zwanen noemt hij het. “Ik zoek antwoorden op de vragen die ik nog niet heb gesteld.” Het hek op Aviolanda is onlangs fysiek geopend. Nu wil LCW ook in een ecosysteem, zegt Verbeek. “Achtennegentig procent van de oplossingen ligt buiten het bestaande netwerk.” Verbeek sluit af met de oproep aan de aanwezigen om contact op te nemen om samen naar nieuwe maintenance-oplossingen te zoeken.

Vijftien tot twintig miljard euro
Daarna neemt Michiel van der Maat van Fokker Technologies en tevens voorzitter van NIFARP podium over. Hij gaat in op de komst van de F-35 en de impact daarvan op de regio. Hij geeft aan dat er in de bouwfase van het nieuwe toestel inmiddels voor een miljard euro is gefactureerd door Nederlandse bedrijven (onder meer door Fokker Elmo uit Woensdrecht), maar dat er pas in de onderhoudsfase echt kan worden verdiend. Verwachte omzet tijdens de gebruiksfase: vijftien tot twintig miljard euro. Hij benadrukt dat (West-)Brabantse bedrijven vooral moeten focussen op de dingen waar ze goed in zijn, zoals composiet.

Aviolanda-directeur Heinen blikt na afloop tevreden terug: “Het belang van onderhoud en meer specifiek het vliegtuigonderhoud is vandaag vanuit verschillende kanten nog eens duidelijk onderstreept. Het is ook helder dat voor vliegtuigonderhoud Aviolanda Woensdrecht de verbindende schakel is.”

Share this via