Samenwerking LCW en Aviolanda  

Samenwerking LCW en Aviolanda  

Tijdens de Paris Airshow is door Sander Heijmans, directeur Aviolanda Aerospace, en Commodore Richard Laurijssen, Commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht (Commando Luchtstrijdkrachten) een intentieverklaring ondertekend over de samenwerking in het aerospace maintenance cluster in Noord Brabant. In de verklaring wordt de verdere ontwikkeling tussen Aviolanda en LCW omschreven en is ruime aandacht gegeven voor het uitbouwen van gezamenlijke businesskansen.

Sander Heijmans: “Beide instanties werken al nauw samen, maar er was behoefte om deze samenwerking formeel vast te leggen. Voor Aviolanda is het belangrijk dat de intentie bij LCW er o.a. toe kan leiden dat de overflow van het onderhoud aan vliegtuigen en helicopters op Aviolanda kan worden gehuisvest. Daarnaast zal Aviolanda het Maintenance Cluster in Woensdrecht in zijn totaliteit meer onder de aandacht brengen”.

Voor het creëren van een open innovatiecampus worden o.a. innovatieprojecten op elkaar afgestemd. De focus ligt voor beide partijen op innovaties die matchen met de “propositie“ van het cluster: het vormen en in stand houden van een volwaardige civiele en militaire aerospace maintenance infrastructuur.

Share this via