Start ecotunnel Mattemburgh (Groene Agenda)

Start ecotunnel Mattemburgh (Groene Agenda)

Woensdag dertien mei is gestart met de boringen bij Landgoed Mattemburgh om een ecotunnel mogelijk te maken die kleine dieren de kans geeft om zich veilig te verplaatsen tussen de Brabantse Wal en het Markiezaat. Rijkswaterstaat zal de ecotunnel aanleggen onder de A4/A58. Aansluitend hierop zal de gemeente Woensdrecht een faunapassage aanleggen, bestaande uit amfibieroosters bij fietspaden naast de Antwerpsestraatweg en een buis onder de Antwerpsestraatweg zelf.  Hiermee wordt een veilige migratieroute tussen het beekdal van de Blaffert en de oostzijde van de A4/A58 gegarandeerd.

Doel ecotunnel en faunapassage

Het doel van de realisatie van de tunnel en de faunapassage is het faciliteren van een verbinding tussen de Brabantse Wal en het Markiezaat. Het creëren van deze faunaverbinding loopt tussen beekdal de Blaffert (aansluiting tussen de Brabantse Wal en het natuurgebied Markiezaat) en de natuurgebieden van bosreservaat Mattemburgh. Het hoofddoel van de ecotunnel en faunapassage is het aantal fauna-verkeersslachtoffers beperkendat nu op 50 à 60 per jaar ligt. Diersoorten die van de faunapassage gebruik gaan maken zijn amfibieën zoals padden en salamanders, reptielen en zoogdieren zoals klein wild (konijn, haas, egel).

Natura 2000 en Aviolanda

De ecotunnel is een van de projecten uit de Groene Agenda, die onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling Aviolanda. Aviolanda is het maintenance en aerospacecluster met aandacht voor de mens, de omgeving en bedrijvigheid. Met de ontwikkeling van de tunnel en passage is wederom een stap verder gezet in de totale gebiedsontwikkeling. Met de aanleg wordt tevens sturing gegeven aan het ‘Natura 2000 beheerplan Brabantse Wal’ door natuurgebieden aan elkaar te koppelen – versnippering tegen te gaan – en daarmee een verbetering van de migratie van faunasoorten te garanderen.

Planning en financiering

Op 9 april zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de ecotunnel onder de Rijksweg A4/A58 gestart. Hierbij is gekeken of er explosieven in en rondom het gebied aanwezig zijn. Nu dit niet het geval blijkt te zijn kan er daadwerkelijk gestart worden met de aanleg van de ecotunnel.

De totale projectkosten (explosievenonderzoek, aanleg ecotunnel, aanleg tunnel onder Antwerpsestraatweg en aanleg faunapassage) bedragen circa € 700.000,-. Woensdrecht financiert hier circa  € 50.000,- van. Dit bedrag komt deels uit de subsidieregeling ‘Ontsnipperingsmaatregelen’ van Provincie Noord-Brabant die onder andere is bedoeld voor de aanleg van faunavoorzieningen bij wegen. De aanleg van de passage en tunnel zal in het najaar 2015 gereed zijn.

De boor is in werking gezet. er wordt gestart met het graven van de ecotunnel.
De boor is in werking gezet. er wordt gestart met het graven van de ecotunnel.

Wethouder De Waal, de heer Schep (Brabants Landschap) en de heer De Blank (Namiro) kijken tevereden hoe de boorkop in werking is gezet.
Wethouder De Waal, de heer Schep (Brabants Landschap) en de heer De Blank (Namiro) kijken tevereden hoe de boorkop in werking is gezet.

Share this via