Startsein gegeven voor uitvoering Groene Agenda Aviolanda Woensdrecht

Startsein gegeven voor uitvoering Groene Agenda Aviolanda Woensdrecht

Op woensdag 13 juli 2011 is het startsein gegeven voor de uitvoering van de Groene Agenda Aviolanda Woensdrecht door het onthullen van het bouwbord dat het groene project ‘Fase 1 Beekherstel Kooisloot’ aangeeft.

Groene Agenda
Parallel aan de ontwikkelingen op het gebied van mensen en bedrijven zijn er afspraken over natuurontwikkeling gemaakt. Naast milieuverenigingen (zoals de Brabantse Milieu Federatie, Namiro en Benegora) spelen ook de agrarische ondernemers een belangrijke rol in de vormgeving van de Groene Agenda van Aviolanda Woensdrecht. Belangrijk in de natuurafspraken is de versterking van de Brabantse Wal door het aaneenschakelen van verschillende bos- en natuurgebieden. Dit sluit aan bij het provinciale beleid over Ecologische Verbindingszones en Natura 2000 (een Europees kenmerk voor hoogwaardige natuurgebieden). De groene agenda van Aviolanda Woensdrecht bestaat uit de volgende projecten:

  • beekherstel de Kooisloot en Lissevoortven;
  • realiseren van een robuuste Noord-Zuid Corridor door de Ecologische Verbindingszones Overberg en Eiland van Huijbergen te verbinden, te versterken en te verbreden;
  • realiseren van ontbrekende schakels Natte As: Caterspolder en Van den Eijndenpolder;
  • realiseren van een ecoduct nabij Mattemburgh.

Eerste groene project: Fase 1 beekherstel Kooisloot
Het eerste groene project dat nu uitgevoerd wordt is fase 1 van beekherstel Kooisloot. Kooisloot is een waterloop die van de Hoogerheidsche Plantage, langs de oost en noordzijde van Hoogerheide, langs de Vinkenberg, onder de Antwerpsestraatweg en de Scheldeweg door, uiteindelijk afstroomt naar het knooppunt ten zuiden van Korteven. Het gedeelte waar fase 1 uitgevoerd gaat worden ligt dichtbij woonwijk de Hoef te Hoogerheide. Momenteel zijn hier steile oevers die niet aantrekkelijk zijn voor amfibieën. Door hier een flauwe oever van te maken kunnen amfibieën zoals de kamsalamander en de heikikker makkelijk in uit en het water. Aanplanting van bomen en het inzaaien van bloemen zal verder vleermuizen, vogels en vlinders aantrekken.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en Dienst Landelijk Gebied. De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Woensdrecht, Provincie Noord-Brabant en de World Class Aviation Academy.

Op 13 juli is de onthulling van het bouwbord dat dit project aangeeft gedaan door burgemeester Fränzel, mevrouw De Leeuw van de Provincie Noord-Brabant en de heer Huis in ‘t Veld van de World Class Aviation Academy. De uitvoering van het project zal in het najaar van 2011 plaatsvinden.

Share this via