Steun Rijk voor Aviolanda Woensdrecht

Steun Rijk voor Aviolanda Woensdrecht

Na afloop van de ministerraad van 8 oktober is bekend gemaakt dat het Rijk 2,14 miljoen euro beschikbaar stelt voor Aviolanda Woensdrecht. Aviolanda Woensdrecht is een van de 8 projecten waarvoor subsidie beschikbaar gesteld is, onder andere vanwege de bijdrage die het levert  aan de versterking van de concurrentiekracht van ons land en aan “een mooi Nederland”.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Huizinga (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en minister Van der Hoeven (Economische Zaken) ingestemd met de herstructurering van acht bedrijventerreinen die van nationaal belang zijn. Het kabinet heeft hiervoor € 46 miljoen beschikbaar gesteld. Het geld is afkomstig uit het FES-budget voor 2010 (Fonds Economische Structuur). Het doel is het versterken van de economische concurrentiekracht en ruimtelijke kwaliteit van Nederland.

Provincies hebben in overleg met gemeenten in totaal 11 projecten voorgedragen voor een bedrag van € 70 miljoen. Onder de 11 projecten bevindt zich ook de aanvraag voor het project Aviolanda Woensdrecht. Alle projecten zijn vervolgens beoordeeld op hun belang voor de nationale economie, urgentie, omvang en kosteneffectiviteit. Voor het project Aviolanda Woensdrecht is een bedrag van 2,14 miljoen beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat andere overheden ook een financiële bijdrage beschikbaar stellen.

De beschikbaar gestelde subsidie zal gebruikt worden voor het verbeteren van de Aviolandalaan, de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het BPA (Business Park Aviolanda) en de bouw van een oefenhangar voor de World Class Aviation Academy.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website Rijksoverheid.nl

Share this via