Subsidie aangevraagd voor onderdeel Groene Agenda Aviolanda

Subsidie aangevraagd voor onderdeel Groene Agenda Aviolanda

Voor de Noord-Zuid corridor tussen de “Ecologische Verbindingszone Eiland” en de “Ecologische Verbindingszone Overberg” (Huijbergen) is subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de Groene Agenda Aviolanda.

De corridor vormt de schakel tussen beide ecologische verbindingszones en voorziet in een migratieroute door middel van onder andere een drietal natte stapstenen en een verbindende transparante bosrand.

Doelsoorten die gebruik zullen gaan maken van de nieuwe corridor zijn de Kamsalamander, de Rugstreeppad en de Gladde Slang. De corridor zal ten dele over grond van waterwinbedrijf Evides lopen en ten dele over particuliere grond. De subsidieaanvraag behelst tevens de bekostiging van het herstel van het Lissevoortven.

Uitsluitsel over de toekenning van de subsidie vindt binnen een termijn van 13 weken plaats.

Share this via