Symposium in Woensdrecht over onbemande vliegtuigen

Symposium in Woensdrecht over onbemande vliegtuigen

Donderdag 25 april vond op de vliegbasis in Woensdrecht een (besloten) symposium plaats over de grenzen van regelgeving bij onbemande vliegtuigen. Politie, Brandweer en Defensie willen lichte onbemande vliegtuigen en helikop­ters graag vaker inzetten, maar lopen daarbij tegen de grenzen van regelgeving aan. In het project EXPLORER is de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan hoe bijvoorbeeld ander luchtverkeer ontweken kan worden en hoe de bedienaar van het onbemande luchtvaartuig op grotere afstand een goed beeld van de omge­ving kan krijgen. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft hiervoor een subsidie toegekend. Dit project is uitgevoerd in een samen­werkingsverband met de volgende partijen: Delft Dynamics, NLR, TU Delft, TNO, SenseIT, KLPD, KMar en VNOG.

Tijdens het symposium is door middel van verschillende presentaties, demon­straties en een forumdiscussie inzicht gegeven in de resultaten van het project EXPLORER en de toekomstige mogelijkheden van de inzet van lichte onbemande luchtvaartuigen.

Meer info over het project EXPLORER?

http://home.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/delft-dynamics-maakt-inzet-vliegende-robots-veiliger/
http://www.delftdynamics.nl/

RTE magic chopper_01_jpg

Een onbemand vliegtuig van de brandweer

Share this via