Tevredenheid over ruimtelijke ambities

Tevredenheid over ruimtelijke ambities

Op vrijdag 22 januari 2010 vond een belangrijke bijeenkomst voor de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht plaats; het stakeholdersoverleg. De ruimtelijke ambities voor de ontwikkeling van het gebied werden gepresenteerd. De stakeholders lieten zich tevreden uit over de plannen.

De stakeholdersgroep van Aviolanda Woensdrecht, ook wel MGA-groep (naar ‘Mutual Gains Approach’) genoemd, heeft een bijzonder karakter. Zij zijn al vanaf de start van het project betrokken en denken mee over de kaders van de plannen. De opinie van de stakeholdersgroep brengt een belangrijk gewicht in de schaal van de bestuurlijke kerngroep. Partijen in de stakeholdersgroep zijn Brabants Landschap, Dorpsplatform Huijbergen, REWIN, gemeente Bergen op Zoom, Benegora, ZLTO, BZW, Dorpsplatform Hoogerheide en Namiro.

‘Groene ambities’
Een belangrijk onderwerp voor de stakeholdersgroep is de haalbaarheid van de ambities voor de omgeving, zowel voor wat betreft de financiën als de uitvoering van de plannen. Uit het overleg bleek dan ook dat er vragen waren over wie de ‘groene ambities’ daadwerkelijk gaat uitvoeren. De gemeente Woensdrecht zegde toe hierin een belangrijke rol te vervullen. Pim Meeuwisse, wethouder gemeente Woensdrecht: “Het is ook ons belang dat de groene ambities écht uitgevoerd worden. Bij deze kan ik mededelen dat wij hier graag de trekkersrol in vervullen.” Met de toezegging is een belangrijke stap gezet voor de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht. De woorden van wethouder Meeuwisse werden dan ook met enthousiasme ontvangen.

Stappenplan
De ambities van Aviolanda Woensdrecht bestaan uit plannen voor mensen, de omgeving en bedrijven: drie verschillende agenda’s. Een belangrijke vraag die Bert Zwiers van de ZLTO hierover stelde: “Hoe zorgen we er nu voor dat alle stappen ongeveer tegelijkertijd uitgevoerd worden?” Pim Meeuwisse reageerde hierop met het antwoord dat de uitvoering nooit helemaal gelijk op zal lopen: “De World Class Aviation Academy zit bijvoorbeeld al in de uitvoering, terwijl wij pas net toegezegd hebben de groene ambities te gaan uitvoeren. Maar dat is ook niet erg. In de samenwerkingsovereenkomst die nog volgt, leggen we vast dat we er samen aan werken om alle plannen uit te voeren.”

Met de goedkeuring van de stakeholders is de planfase van de ontwikkeling afgesloten. De ambities én uitvoerende partijen zijn bekend. Vanaf nu wordt gewerkt aan oplossingen voor de financiering van de plannen. In het voorjaar van 2010 worden de plannen vertaald naar een businessplan. De afspraken daarbij worden dan vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die getekend wordt door alle leden van de bestuurlijke kerngroep. Uiteindelijk leidt dit alles tot een overeengekomen en gedragen structuurvisie van het plangebied

Share this via