Twee nieuwe gebouwen Logistiek Centrum Woensdrecht geopend

Twee nieuwe gebouwen Logistiek Centrum Woensdrecht geopend

Een distributiecentrum van 15.500 m² en een modern, eigentijds gebouw voor het elektronicaonderhoud, dat is het resultaat van bijna twee jaar bouwen op de vliegbasis Woensdrecht. Op donderdag 7 maart zijn deze twee nieuwe gebouwen voor het Logistiek Centrum Woensdrecht geopend door Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Schnitger.

De opening van de nieuwbouw is de eerste stap om het onderhoud en de logistiek van het vliegend materieel en de grondgebonden communicatiesystemen vanuit één locatie op de vliegbasis Woensdrecht te verzorgen.

Fabrikant Elbit Systems of America nu ook gevestigd op Woensdrecht
In de nieuwbouw voor het cluster Avionica van de locatie Rhenen wordt onderhoud gepleegd aan elektronische componenten uit onder meer de F-16’s. Ook fabrikant Elbit Systems of America, waarmee het Logistiek Centrum Woensdrecht samenwerkt op elektronicaonderhoudsgebied, heeft zijn intrek genomen in dit nieuwe gebouw dat een oppervlakte heeft van 5.000 m².

Alle onderhoudslocaties op 1 plek
Eind 2012 is ook al een nieuw legeringsgebouw in gebruik genomen met 60 bedden om  medewerkers van de over te komen locaties te huisvesten. De nieuwbouw voor het grondgebonden communicatiesystemen onderhoud, dat nu nog op locatie Dongen is gehuisvest, start zodra het nieuwe logistiek complex volledig in gebruik is genomen en een deel van het oude distributiecentrum is afgebroken. De nieuwbouw wordt namelijk gerealiseerd op de plaats van het huidige distributiecentrum, waarvan de voorraad nu nog verhuisd moet worden naar het nieuwe distributiecentrum. Met de ingebruikname van dit laatste nieuwbouwproject begin 2018 worden de nieuwbouwplannen definitief afgerond en zijn alle  onderhoudslocaties die het Logistiek Centrum Woensdrecht nu nog heeft, ondergebracht op de hoofdlocatie Woensdrecht.

Het nieuwe distributiecentrum is bedoeld voor de ontvangst, opslag en distributie van het materieel voor alle vliegbases en voor de eigen onderhoudsafdelingen van het Logistiek Centrum Woensdrecht. Ook het kantoorpersoneel van de afdeling Logistiek, dat voorheen nog verspreid zat over de verschillende gebouwen, is nu gehuisvest in het nieuwe distributiecentrum.

opening nieuwbouw LCW

Opening nieuwbouw LCW

Share this via