Update Aerospace Cluster Woensdrecht tijdens Zomerbarbecue

Update Aerospace Cluster Woensdrecht tijdens zomerbarbecue op vliegbasis

Update Aerospace Cluster Woensdrecht tijdens Zomerbarbecue

Precies 168 dagen na de lancering van Aviolanda’s ondernemingsplan, gericht op de ontwikkeling van ons gezamenlijke civiel-militaire luchtvaartonderhoudscluster, was het een mooi moment om eens te peilen waar we staan. Dat deden we tijdens een zomerbarbecue op de Vliegbasis Woensdrecht. Onder de vakkundige gespreksleiding van Communicatie-adviseur Ruben Sax werd een panel van vijf kopstukken het hemd van het lijf gevraagd.

Update Managing Director Aviolanda

Zo mocht Aviolanda’s Managing Director Ivo van der Vlis vertellen wat hij zoal had gedaan in die 168 dagen. Het bleek een hele waslijst, met als belangrijkste punten:

👉 intensivering van de civiel-militaire samenwerking
👉 eerste concept van nieuw clustermerk gereed voor beoordeling
👉 eerste haalbaarheidsanalyse duurzaamheid & energietransitie gereed; oprichting eigen energiemaatschappij lijkt reëel
👉 bezig met opstarten van een 7-tal vastgoedprojecten op korte termijn (2024-2025)
👉 bouw Fellowship hangars NH90
👉 museum Wings Over Woensdrecht krijgt onderdak op Aviolanda
👉 diverse initiatieven opgestart op het gebied van Human Capital
👉 bezig met het vormen van een consortium voor het opzetten van een financieringsfonds, dat nodig is om alle plannen te verwezenlijken

Veranderende wereldsituatie

Commandant Air Support Command Erwin van Beljouw sprak over de veranderde situatie in de wereld, de volledige focus op “combat readiness” (uiteraard met het uitgangspunt om escalatie te voorkomen), hoe de Defensiebegroting na jaren van bezuinigingen hierdoor fors is gegroeid en hoe de bestedingen, hoewel de doelen helder zijn, hier door de regelgeving nog iets op achterlopen. Maar er worden veel concrete stappen gezet, waaronder de investering in de huur van de nieuw te bouwen hangars voor het onderhoud aan de NH90 helikopter op het terrein van Aviolanda, samen met de Fokker Services Group.

Fokker’s ambities

CEO Roland van Dijk van de Fokker Services Group gaf aan blij te zijn met de nieuwe wide-body hangar op Aviolanda die begin dit jaar officieel werd geopend en met de aanstaande bouw van de NH90 hangars, het Fellowship project. Maar dat het wensenlijstje daarmee nog niet compleet is. Meer ruimte voor backshops en hangars moet de enorme vraag vanuit de markt opvangen, waarbij gezegd moet worden dat daarnaast vooral het tekort aan mensen een bottleneck is. Nog meer en beter samenwerken om personeel aan te trekken en op te leiden ziet hij als cruciaal.

Opleidingen en een primeur

Wat opleiden betreft, wist Managing Director Wim Blinkhof van de Aircraft Maintenance & Training School te vertellen dat de nieuwe instroom van studenten door de jaren heen was toegenomen van 21 tot 61 en dat er ook steeds meer variatie kwam in het soort opleidingen: naast de gewilde B1/B2 certificering voor vliegtuigtechnici met aftekenbevoegdheid, groeit de belangstelling voor bijvoorbeeld plaatwerk- of gasturbine-onderwijs. Wim had ook nog een primeur: op 19 september van dit jaar wordt op zijn school, samen met Boeing een Newton Room geopend. Uniek in de regio en bedoeld om jongeren tussen de 15 en 17 jaar te interesseren voor techniek, zullen zowel een luchtvaart- als een robotica-module worden aangeboden. Hopelijk levert dat weer nieuwe studenten en toekomstige medewerkers voor het cluster op!

Campusreis en toekomstvisie

Wim bracht daarnaast nog kort verslag uit van de campusreis die hij met Ivo had ondernomen om succesfactoren van andere clusters in kaart te brengen. Hun conclusie: succesvolle initiatieven beginnen klein en innovatie is de grote aanjager. Meer concreet denken beide heren aan het centraliseren van de vraag naar opleidingen op één punt, in een bedrijfsschool. Een gezamenlijk financieringsmodel waarin je vastlegt hoe je elkaars inspanningen waardeert en afrekent is hierbij een belangrijke voorwaarde. Verder duwen veel clusters volgens Ivo op één ding wat hen uniek maakt en is dat bij ons de civiel-militaire samenwerking. Als we de uitdagingen op het gebied van infrastructuur, energietransitie, human capital en dergelijke met elkaar kunnen tackelen, kunnen we ver komen. De marktvraag is er.

Visualisatie van het cluster en nóg een primeur

Burgemeester Steven Adriaansen van de Gemeente Woensdrecht gaf tot slot een uitgebreide toelichting op een visualisatie van het cluster, waarmee alle stakeholders – de gemeente, Defensie en de bedrijven en opleidingen op business park Aviolanda – vanuit hun eigen perspectief het verhaal kunnen vertellen van een uniek ecosysteem in ontwikkeling, binnen de context van de omgeving waarin het zich bevindt. Ook de burgemeester sloot af met een primeur: nieuwe studenten Vliegtuigtechniek zullen door het college van B&W worden uitgenodigd om samen met hen hun nieuwe omgeving te verkennen. Met de burgemeester op de fiets de Brabantse Wal over: je kunt je schooljaar beslist slechter beginnen! Na deze mooie afsluiter gingen het vlees en de vleesvervangers de barbecue op en werd er nog gezellig met elkaar nagepraat.

Share this via