Vier innovatieve luchtvaart bedrijven landen op Business Park Aviolanda

Vier innovatieve luchtvaart bedrijven landen op Business Park Aviolanda

Bedrijfshal De Spirit als broedplaats voor de aerospace en maintenance sector in Brabant.

Business Park Aviolanda verwelkomt vier bedrijven in een nieuw te bouwen bedrijfshal. Vorig jaar opende het business center ‘De Pionier’ zijn deuren, dit jaar komt daar bedrijfshal ‘De Spirit’ bij. De bedrijfshal, met vijf beschikbare bedrijfsunits, maakt het mogelijk voor meerdere luchtvaartgebonden bedrijven om zich te vestigen en verder te ontwikkelen.

De Spirit zal onderdak geven aan Tiat, GeoInfra, 4Repair en AELS. Voor GeoInfra is Woensdrecht een nieuwe locatie, voor de anderen is het uitbreiding van de bestaande activiteiten. Tiat is specialist op het gebied van Niet-Destructief Onderzoek (NDO) en composietenonderhoud, 4Repair verzorgt (composieten)onderhoud en reparaties aan vliegtuigen, GeoInfra is actief op het gebied van onbemand vliegen en AELS handelt in herbruikbare onderdelen van burgerluchtvaart toestellen. Er is nog één unit van 280 m2 beschikbaar.

Cluster- en vastgoedontwikkeling
“Business Park Aviolanda bouwt actief aan de ontwikkeling van clusters, zoals die van composietenonderhoud en UAV’s (onbemand vliegen). Vanuit deze clusters ontstaat er vraag naar vastgoedontwikkeling zoals De Spirit”, aldus Rob Sturm, directeur Business Park Aviolanda. “Het is mooi om te zien dat we deze nieuwe huurders, door deze aanpak, aan ons business park en aan Woensdrecht hebben weten te binden”.

“We zien de voordelen van de clusterontwikkeling terug tijdens de eerste besprekingen met de nieuwe huurders, die meteen samenwerking met elkaar zochten”, aldus Rob Sturm. De nieuwe bedrijven worden daarom ook lid van de Aviolanda Business Club. Deze businessclub is in 2013 opgericht ten behoeve van het netwerk van bedrijven, dat actief is op het Business Park. Een aantal keer per jaar organiseert de Aviolanda Business Club bijeenkomsten over actuele thema’s in de luchtvaartgeboden industrie.

Duurzaam
Ook met de groene agenda van Aviolanda is rekening gehouden. De Spirit wordt voorzien van zonnepanelen en regenwater zal opnieuw worden geïnfiltreerd in de bodem. Alle units worden bovendien voorzien van energiezuinige verlichting. De bouw van de Spirit is gestart en deze wordt naar verwachting medio december in gebruik genomen.

Topfaciliteiten
Business Park Aviolanda biedt diverse topfaciliteiten zoals landingsbaan, parkmanagement, verkeersleiding, trainings- en simulatieruimten, hangaars en internationale kwaliteitserkenningen. Kortom, de ideale vestigingslocatie voor luchtvaart gerelateerde bedrijven.

Share this via